Abonnementen opzeggen na een overlijden

Bij het overlijden van een naaste is het vaak lastig om de emoties de baas te worden. Het is echter belangrijk om binnen het rouwproces ook aandacht te hebben voor de financiële gevolgen van de dood. Denk bijvoorbeeld aan de regelingen waar je als nabestaande aanspraak op zou kunnen maken, wat je bij de Geldwijzer Nabestaanden van het NIBUD kan nagaan. Maar ook de inspanning die vereist is om de financiële verplichtingen van de overledene op te zeggen, waaronder de abonnementen die hij of zij tijdens het leven had. Het is daarom verstandig om een checklist af te gaan over wat je allemaal moet regelen bij het overlijden van een dierbare.

Akte van overlijden

Om een abonnement van je dierbare op te kunnen zeggen bij een dienstverlener, is het belangrijk dat je over een kopie van de akte van overlijden beschikt. Op het moment dat je aangifte van het overlijden bij de gemeente hebt gedaan, nadat een arts een verklaring van overlijden heeft getekend, zal de gemeente de Basisregistratie Personen (BRP) bijwerken en deze akte van overlijden opstellen. Als naaste mag je vervolgens vragen om een kopie hiervan.

Deze kopie is noodzakelijk om uit naam van de overledene abonnementen op te kunnen zeggen. In Nederland zijn bedrijven namelijk verplicht om lidmaatschappen en abonnementen stop te zetten wanneer bewijs is gepresenteerd dat het lid of de abonnementhouder overleden is. Als nabestaande kan je daarom een opzegging per mail of post doorsturen naar het bedrijf in kwestie, en hierbij indien noodzakelijk een kopie van de akte van overlijden aan toevoegen.

Let wel: als naaste kun je er ook voor kiezen om een abonnement niet op te zeggen, maar deze op jouw naam te zetten. In dat geval neem je de verplichtingen van het abonnement over zoals die waren voor de overledene. Wanneer een abonnement is overgezet op jouw naam, zijn de reguliere regels omtrent opzeggingen van toepassing.

Wat je niet hoeft stop te zetten

Op het moment dat het overlijden bij de gemeente wordt aangemeld en de Basisregistratie Personen is bijgewerkt, zullen andere overheidsinstanties ook verwittigd worden. Onder meer de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank hoeven daarom niet direct door een nabestaande te worden geïnformeerd.

Dit betekent in de praktijk dat je als nabestaande bepaalde zaken na het overlijden niet zelf hoeft op te zeggen en automatisch worden stopgezet. Denk aan de zorgverzekering en zorgtoeslag van de overledene, en de uitkering of het pensioen die je dierbare ontving. Ook hoef je als nabestaande niet extra inspanning te verrichten om de gemeentelijke belastingen voor de overledene stop te zetten, deze betalingsplicht vervalt namelijk automatisch. De inkomstenbelasting is overigens nog wel van toepassing.