Fiscale aftrek scholingsuitgaven per 01 januari 2022 afgeschaft

Dát het ging gebeuren was al in 2019 duidelijk, maar nu weten we ook wanneer: met ingang van 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet langer fiscaal aftrekbaar. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 voor het volgen van een opleiding een STAP-budget aanvragen bij UWV.

Op dit moment mag je studiekosten en andere scholingsuitgaven fiscaal aftrekken als je geen recht hebt op studiefinanciering en de studie of opleiding gericht is op het huidige of toekomstige beroep van de klant. Per jaar is maximaal €15.000 aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van €250.

Fiscale aftrek scholingsuitgaven door beperkte groep gebruikt en fraudegevoelig
De overheid maakt een einde aan de fiscale aftrek van scholingsuitgaven omdat blijkt dat de groep die het meeste behoefte heeft aan (bij-)scholing het minste gebruik van maakt van de regeling. Het gaat dan om mensen met weinig of geen inkomen. Zij hebben namelijk ook weinig of helemaal geen belastingvoordeel van de aftrekpost.

Daar komt bij dat de fiscale aftrekpost fraudegevoelig is. De studiekosten kunnen niet vooraf worden ingevuld in de belastingaangifte op basis van informatie van derden. Dit betekent dat de Belastingdienst voor de controle volledig afhankelijk is van de gegevens die je zelf invult.

Let op
Om nog in 2021 gebruik te kunnen maken van de fiscale scholingsaftrek, moet de kosten voor de studie ook in 2021 zijn betaald.

STAP-budget
Het STAP-budget – STAP staat voor STimulering ArbeidsPositie- moet er vooral voor zorgen dat meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een opleiding gaan volgen. De hoogte van het budget is jaarlijks maximaal €1.000 per persoon. Dit bedrag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de opleider. Je hoeft dit bedrag dus niet eerst zelf voor te schieten. De aanvraag van het STAP-budget verloopt via het UWV, die daarbij ook vrijblijvend advies geeft over de situatie op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden
Het STAP-budget kan niet voor alle opleidingen worden aangevraagd. Er gelden voorwaarden. Zo moet de opleider officieel erkend zijn en moet de opleiding zijn vastgelegd in het STAP-scholingsregister dat wordt beheerd door DUO.

De subsidieaanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarnaast moet de subsidieaanvrager de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden zijn verzekerd voor de volksverzekeringen waarmee de relatie met de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden aangetoond.

De subsidie kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd.

Leven lang leren
De komst van het STAP-budget draagt bij aan de visie van de overheid over een leven lang leren. In een tijd waarin banen steeds sneller veranderen en kunnen verdwijnen, is het belangrijk dat iedereen die zich op de arbeidsmarkt begeeft, ervoor zorgt dat hij duurzaam inzetbaar is. Dat vraagt om voortdurende (bij-)scholing. Een leven lang leren dus.