Inkomen daalt harder dan gedacht bij overlijden partner

Een derde van de samenwonenden denkt dat het nabestaandenpensioen voor hun partner automatisch geregeld is. Dat is niet altijd het geval. Ook wordt te rooskleurig gedacht over de terugval in inkomen.

Een derde van de Nederlanders denkt dat zijn of haar partner niet hoeft te bezuinigen na eigen overlijden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van onder andere het Nibud. Helaas is deze verwachting vaak te rooskleurig. In veel gevallen daalt het inkomen van de overgebleven partner aanzienlijk. Kosten als de hypotheeklasten of huur dalen niet automatisch mee en het risico op financiële problemen stijgt.

Wanneer een partner voor zijn of haar pensioenleeftijd overlijdt, verwachten veel Nederlanders dat zij een uitkering ontvangen die rond de 70% van het laatstverdiende salaris ligt. De inschatting is te positief, een halvering komt meer in de buurt. Met een nabestaandenpensioen  kan je de terugval in inkomen deels opvangen.

Nabestaandenpensioen belangrijk

Het nabestaandenpensioen is een relatief onbekend fenomeen (29%) bij veel Nederlanders. Deze groep weet niet dat je met een nabestaandenpensioen de inkomensdaling kunt beperken. Wijzer in Geldzaken en Nibud laten in enkele voorbeelden het gevolg van een ontbrekend nabestaandenpensioen zien:

  • Een stel zonder kinderen met een inkomen van €30.000 en €25.000 en een huurwoning.
    Zonder nabestaandenpensioen zal de partner bij het wegvallen van de hoofdkostwinner 52% minder inkomsten hebben. Met een nabestaandenpensioen is dit 37% minder.
  • Een stel met 2 kinderen met een inkomen van €45.000 en €20.000 en een koopwoning.
    Zonder nabestaandenpensioen zal de partner bij het wegvallen van de hoofdkostwinner 46% minder inkomsten hebben. Met een nabestaandenpensioen is dit 18% minder.

De voorbeelden maken duidelijk dat een terugval in inkomen deels opgevangen kan worden met het nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen voor samenwoners niet automatisch geregeld

Een derde van de samenwonenden denkt dat het nabestaandenpensioen voor hun partner automatisch geregeld is. Dit geldt echter alleen bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap. Wil je dat de partner waarmee je samenwoont toch recht heeft op je pensioen? Geef dit dan door aan jouw pensioenfonds. In veel gevallen zal deze vragen om een samenlevingscontract.

Wat te doen als je een tekort voorziet?

Stel je ziet het tekort al van te voren aankomen, welke actie zou je dan ondernemen? De meningen onder de deelnemers van het onderzoek zijn verdeeld. Zo geeft iets meer dan een derde aan te gaan sparen. Nog eens een derde zou een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Ook het raadplegen van financieel advies is populair.

Ben je intussen benieuwd hoe jouw financiële situatie geregeld is na het overlijden van jou of je partner? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je om je financiële situatie te beoordelen. Ook kun je er de risico’s van eventuele veranderingen in kaart brengen.

Een nabestaandenpensioen kan de terugval van inkomsten aanzienlijk verminderen wanneer jij of je partner overlijdt. Kijk daarom goed wat de mogelijkheden zijn bij jouw pensioenfonds. Daarnaast biedt een overlijdensrisicoverzekering inkomensbescherming.