Kabinet schrapt plannen box 3

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten definitief af te zien van het voorstel waarin sparen vrijwel niet meer wordt belast, maar (kleine) beleggers juist veel meer belasting gaan betalen. In de zomer komt de Staatssecretaris met een eenvoudiger alternatief.

In dit voorstel gaan de spaarders en kleine (veelal defensieve) beleggers zeer beperkt belasting betalen. Vermogen gefinancierd met schulden wordt juist zwaarder belast. Uit de praktijk blijkt namelijk dat deze laatste groep op dit moment vrijwel geen belasting in box 3 betaalt.

Met dit alternatieve voorstel blijft het voor mensen met een vrij vermogen tussen de 30.000 en 150.000 euro interessant om te kiezen voor beleggen in plaats van sparen. Zeker vanwege de lage rentes.