Nationale Hypotheek Garantie (NHG) telt tijdelijke inkomensdaling ondernemer door corona niet mee

Ondernemers die een hypotheek met NHG willen aanvragen, hoeven niet bang te zijn dat een coronadip in de omzet roet in het eten gooit. NHG en marktpartijen hebben besloten dat een tijdelijke inkomensdaling vanwege de coronamaatregelen vanaf 1 augustus bij de beoordeling niet of niet volledig zal worden meegeteld.

Een (zelfstandig) ondernemer die dit jaar de inkomsten door de coronacrisis heeft zien teruglopen, kan daar drie jaar last van hebben bij het aanvragen van een hypotheek. Voor een NHG-hypotheek tellen de gegevens van de laatste drie jaar mee bij het beoordelen van de aanvraag.

NHG is met overheid, geldverstrekkers en deskundigen om de tafel gaan zitten om een oplossing te bedenken. Het resultaat: “Als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald als gevolg van het coronavirus, dan kunnen beoordelaars besluiten om de resultaten uit deze periode niet (volledig) mee te nemen bij de financieringsaanvraag.”

Toegang tot woningmarkt behouden

De uitvoerder van de hypotheekgarantie vindt het niet eerlijk dat het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen drie jaar meetelt bij zelfstandigen als er dit jaar een flinke, maar tijdelijke inkomensdaling plaatsvindt vanwege het coronavirus. “De oorzaak hiervan ligt in de meeste gevallen niet bij de ondernemer en diens bedrijf, maar bij het coronavirus en de bijbehorende gevolgen. NHG vindt het belangrijk dat deze ondernemers de toegang tot woonfinanciering behouden en daarmee de toegang tot de woningmarkt.”

Resultaat moet weer op oude peil zijn

Het besluit betekent niet simpelweg dat bijvoorbeeld het tweede kwartaal buiten beschouwing wordt gelaten in de beoordeling: “Om te kunnen beoordelen welk hypotheekbedrag gezien deze situatie verantwoord is, is het essentieel om vast te stellen in hoeverre de ondernemer de omzet en resultaat weer heeft kunnen terugbrengen naar het niveau van voor de coronacrisis.” Als de ondernemer dat kan aantonen, mogen beoordelaars besluiten het ondernemersinkomen te baseren op de periode voor en na de coronaperiode. “Dit is per 1 augustus 2020 van toepassing op alle hypotheekaanvragen met Nationale Hypotheek Garantie. De komende weken zal duidelijk worden of geldverstrekkers deze werkwijze ook zullen toepassen voor hypotheekaanvragen zonder NHG.”

Onderbouwing extra belangrijk

NHG-bestuurder Carla Muters: “We willen voorkomen dat ondernemers die inmiddels weer draaien zoals voor deze crisis, onnodig minder toegang krijgen tot een woningfinanciering met NHG. De onderbouwing bij een hypotheekaanvraag is dan extra belangrijk. Hoe is de ondernemer omgegaan met de impact van de lockdown? Heeft hij/zij gebruik kunnen maken van overheidsregelingen of alternatieve activiteiten opgezet om de boel draaiende te houden? Is er voldoende inkomen en zijn de buffers nog op voldoende niveau? Maatwerk is belangrijk. Met deze maatregel geven we de beoordelaars extra ruimte om in te schatten wat verantwoord is, gezien de individuele situatie van de ondernemer.”

Die extra ruimte zal er ook zijn bij een eventuele ‘tweede golf’ die nieuwe maatregelen tot gevolg heeft. “Ook dan heeft de beoordelaar de ruimte om – bij een tijdelijke inkomensdaling – een eigen inschatting te maken.”

Rekenvoorbeeld

NHG geeft een rekenvoorbeeld van een kapper die gemiddeld € 5.000 per maand verdient en in het tweede kwartaal dicht moest. Gaat het resultaat weer naar het oude gemiddelde – en zijn de buffers nog op peil – dan mag het toetsinkomen toch worden vastgesteld op 12 x € 5.000. “Uiteraard is deze berekening in de realiteit veel complexer en is het hierbij belangrijk dat goed wordt gekeken naar iedere individuele situatie”, voegt NHG toe. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat een inkomen van € 4.500 per maand in de nieuwe situatie niet meteen betekent dat de ondernemer het omzetverlies in het tweede kwartaal volledig zal worden aangerekend. “De beoordelaar zal dat zelf moeten inschatten.” Leidraad is dan vooral het jaartotaal. “In het voorbeeld is het gat op jaarbasis € 15.000. Komen de inkomsten terug op een niveau van € 4.500, dan is dat gat € 18.000.  Je zou er dan voor kunnen kiezen om de tijdelijke omzetdip voor een deel mee te tellen.”

Hou er rekening mee dat bij een hypotheekaanvraag met NHG, de marktwaarde van de woning niet boven de 310.000 euro kostenbrens mag uitkomen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen ligt deze kostengrens 6% hoger, nl 328.600 euro.