Ook voormalige kankerpatiënten kunnen zich verzekeren

Ook voormalige kankerpatiënten kunnen zich verzekeren.

Genezen zijn van kanker wil nog niet zeggen dat je ook weer een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Maar het wordt beter voor ex-patiënten.

Verzekeraars wijzen ex-kankerpatiënten standaard af of ze brengen een hogere premie in rekening voor de verzekering. Ook als ze al vele jaren geleden genezen zijn verklaard.

 

Wat gaat er veranderen?

Als je genezen bent van kanker moet je onder dezelfde voorwaarden een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten, maar dat is nu niet het geval. Minister Hoekstra wil het ‘schone lei-beginsel’ introduceren. Hierdoor hoeven voormalige patiënten die minimaal tien jaar genezen zijn niet meer te melden dat ze kanker hebben gehad. Voor minderjarigen gaat hiervoor een termijn gelden van vijf jaar. Bij bepaalde minder agressieve vormen van kanker kan een kortere termijn gelden dan tien of vijf jaar. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is blij met de ontwikkeling.

 

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten meestal niet mogelijk

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties heeft  laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is voor ex-patiënten om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 60 procent van de gevallen lukte het verzekeren niet. In de meeste gevallen werden deze aanvragers geweigerd door de verzekeraar. In de rest van de gevallen haakte de aanvrager van de overlijdensrisicoverzekering af door de te hoge premie die de verzekeraars in rekening wilden brengen in verband met het verhoogde risico.

 

Een ziekte uit het verleden moet geen stempel op een mens drukken

Door het ‘schone lei-beginsel’ krijgen voormalige patiënten toch de kans om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis kan een dergelijke verzekering van groot belang zijn. Met deze verzekering kun je voorkomen dat nabestaanden na jouw overlijden met te hoge hypotheeklasten blijven zitten. Bij overlijden keert de verzekeraar namelijk een bedrag uit waarmee de nabestaanden de hypotheek (deels) kunnen aflossen.