Partneralimentatie gewijzigd. Wat zijn de gevolgen?

Per 2020 is er het een en ander gewijzigd rond de partneralimentatie. Dat gaat verder dan de standaard jaarlijkse indexatie. Check welke gevolgen deze veranderingen hebben in jouw situatie.

In 2020 veranderen er, naast de standaard jaarlijkse indexering, twee belangrijke zaken aan de partneralimentatie. De aftrekbaarheid wordt beperkt en bij nieuwe echtscheidingen wordt de maximale duur van de partneralimentatie teruggebracht naar vijf jaar. Tot voor kort was dit nog twaalf jaar. Wel gelden er enkele uitzondering rond de beperkte looptijd.

Wanneer je met je ex-partner regelingen hebt getroffen in een echtscheidingsconvenant, zijn de nieuwe wettelijke regels niet direct van toepassing en zijn er nauwelijks gevolgen. De situatie ligt anders als de wettelijke bepalingen worden aangehouden. De onderstaande wijzigingen rond partneralimentatie kunnen een negatieve invloed hebben op je financiële situatie.

Verhoging alimentatie met 2,5%

Inflatie maakt het leven duurder en daardoor stelt de overheid elk jaar vast met welk percentage de alimentatie omhoog moet. Dit jaar is de wettelijke verhoging vastgesteld op 2,5 procent. Betaalde je in 2019 nog €650 aan alimentatie, dan zal dat in 2020 oplopen tot €666,25. De betaler van de alimentatie is verantwoordelijk om zelf het bedrag te verhogen. Al kan het als ontvanger geen kwaad om je ex-partner te wijzen op deze verandering.

Duur partneralimentatie verkort

Tot en met 31 december 2019 was de maximale termijn om partneralimentatie te betalen 12 jaar. Vanaf 2020 is deze termijn de helft van de huwelijksduur (of partnerschapsregistratie) met een maximum van 5 jaar. Bij een huwelijk van tien jaar of meer, betaal je dus maximaal vijf jaar partneralimentatie.

Deze nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe echtscheidingen. Heb je je echtscheidingsverzoek in 2019 ontvangen via de rechter? In die situatie geldt de oude regeling. Daarnaast gelden deze uitzonderingen:

  • Jongste kind jonger dan 12 jaar
    De zorgdrager van de kinderen houdt het recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.
  • Vijftien jaar huwelijk en ontvanger ouder dan 50
    Wanneer het huwelijk meer dan vijftien jaar heeft geduurd en de ontvanger van de partneralimentatie boven de 50 is, loopt de alimentatie tot de AOW leeftijd. Ontvangers tussen de 50 en 57 zien de uitkeringsduur beperkt worden tot maximaal tien jaar.
  • Schrijnende gevallen
    Wanneer de beëindiging van de partneralimentatie te ingrijpend is, kan er afgeweken worden van de regeling. Denk hierbij aan ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Verlaging aftrekbaarheid partneralimentatie

In 2019 kon je partneralimentatie tot maximaal 51,95 procent fiscaal aftrekken. Komende jaren gaat de overheid flink snoeien in deze aftrekpost. Stapsgewijs wordt de maximale aftrekbaarheid verlaagd naar 37,05 procent in 2023. In 2020 vindt de grootste daling plaats, je kunt nu nog maar 46 procent aftrekken. Daarna wordt de verlaging doorgezet met 3 procentpunten per jaar tot en met 2023.

In cijfers ziet het er als volgt uit: Wanneer je vorig jaar €650 per maand betaalde aan partneralimentatie kreeg je €337,67 euro terug van de Belastingdienst. In 2020 krijg je nog maar €299 terug en in 2023 is dat gedaald naar €240,82.

Kom je in financiële problemen door deze veranderingen? Overleg met je ex-partner of je tot een andere overeenstemming kunt komen. Leg deze veranderingen wel vast in een echtscheidingsconvenant. Om dit te doen is vaak wel een advocaat of mediator nodig, waar de nodige kosten mee gemoeid zijn.