Scheiden en belasting

Veel gestelde vragen

Zodra de scheidingspapieren zijn ingediend én jullie niet langer op hetzelfde adres wonen, zijn jullie geen fiscale partners meer. Jullie mogen dit jaar nog gezamenlijk belastingaangifte doen en de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen, maar daarna eindigt het fiscaal partnerschap en zijn jullie individueel verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Op de site van de Belastingdienst vind je alles wat je moet weten over de belastingaangifte na een scheiding. Wij beantwoorden alvast enkele belangrijke vragen die je vast en zeker hebt:

Wat betekent scheiding voor mijn toeslagen?

Indien jullie niet langer fiscaal partners zijn, is dit van invloed op eventuele toeslagen. Denk aan de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindertoeslag. Na een scheiding wordt er niet meer gekeken naar het gezamenlijk verzamelinkomen, waardoor de hoogte van de toeslagen verandert of waardoor je in tegenstelling tot voorheen nu wel recht hebt op toeslagen. Vraag de toeslagen daarom opnieuw aan.

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek na de scheiding?

De persoon die in de woning blijft wonen mag de hypotheekrente aftrekken. Dit is echter ook afhankelijk van wie de hypotheekrente betaalt en hoe de eigendomsverhouding is. Kijk voor meer informatie hier op de website van de Belastingdienst. Op deze website kun je ook je voorlopige aanslag berekenen zodat je weet waar je aan toe bent na een scheiding.

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Als je werkt en tegelijkertijd de zorg draagt voor kinderen onder de 12 jaar oud is het mogelijk dat je recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting betekent dat je minder belasting en premies hoeft te betalen. Dit is om ouders te stimuleren naast de opvoeding van de kinderen ook (meer) te werken. Hier lees je of je recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Moet ik mijn alimentatie aangeven in de belastingaangifte?

Als je kinderalimentatie krijgt, hoef je dit niet aan te geven in de belastingaangifte. Betaal jij juist kinderalimentatie? Dan mag je dit sinds 2015 niet meer aftrekken in je belastingaangifte als uitgaven voor levensonderhoud. Voor partneralimentatie geldt dat dit wel invloed heeft op de belastingaangifte. Meer informatie vind je hier op de website van de Belastingdienst.