Schenken voor de woning, kan dat nog?

Tot eind vorig jaar kon er ruim 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Dit geld moest door de begunstigde worden gebruikt voor diens eigen woning. Bijvoorbeeld om een huis mee te kopen, een verbouwing mee te betalen of af te lossen op de hypotheek.

Tot eind vorig jaar kon er ruim 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Dit geld moest door de begunstigde worden gebruikt voor diens eigen woning. Bijvoorbeeld om een huis mee te kopen, een verbouwing mee te betalen of af te lossen op de hypotheek.

De belastingvrije schenking voor de eigen woning is nu afgeschaft. Wat is er dit jaar nog mogelijk? We zetten het hieronder op een rij.

Als u in 2022 een klein bedrag heeft geschonken voor de woning:

In een aantal gevallen kan er toch in 2023 nog tot 106.671 euro voor de eigen woning worden geschonken. Er moet dan in 2022 een deel (dat mag 1 euro zijn) al zijn geschonken. Van die schenking moet vóór 1 maart 2023 bij de Belastingdienst aangifte zijn gedaan. In deze aangifte moet zijn aangekruist dat het gaat om een schenking voor een woning. Uiterlijk 31 december van dit jaar kan dan de rest van de schenking belastingvrij worden gedaan. Er is nog een voorwaarde: de begunstigde moet het bedrag vóór 1 januari 2025 hebben besteed aan een eigen woning.

een voorbeeld
Karin heeft haar zoon Joost in 2022 een bedrag van 5.000 euro geschonken. Joost heeft op tijd aangifte van deze schenking voor de woning gedaan. Karin schenkt Joost in november het restant; zij kan hem nog een bedrag van 101.671 euro (106.671 -/- 5.000 euro) belastingvrij schenken. Joost moet nog een woning kopen; dit moet uiterlijk in 2024 gebeuren.

Als je nog niet eerder heeft geschonken voor de woning:
De jubelton is afgeschaft. Het vrijgestelde bedrag dat geschonken kan worden voor de eigen woning is even groot als het eenmalig vrijgestelde bedrag, namelijk 28.947 euro. Het bedrag is dan wel hetzelfde, toch zitten er verschillen tussen het vrijgestelde bedrag voor de eigen woning en het eenmalig vrijgestelde bedrag. Dat brengen we hieronder in beeld.

schenking eigen woning eenmalige schenking
geen familierelatie nodig tussen schenker en begunstigde eenmalige schenking is alleen van ouders aan kinderen mogelijk
begunstigde is tussen de 18 en 40 jaar* begunstigde is tussen de 18 en 40 jaar*
de schenking moet aan de eigen woning worden besteed de begunstigde mag zelf bepalen hoe de schenking wordt besteed
de begunstigde heeft tot 1 januari 2025 de tijd om de schenking te besteden aan een woning omdat de begunstigde vrij is in besteding is er geen termijn; het geld kan bijvoorbeeld op de spaarrekening van de begunstigde worden gezet

* De dag waarop de begunstigde 40 jaar wordt, is de laatste dag waarop de begunstigde het bedrag belastingvrij kan ontvangen. Is de begunstigde zelf ouder dan 40 jaar, maar heeft hij/zij een partner jonger dan 40 jaar? Dan zijn er mogelijkheden om toch belastingvrij te schenken.

Bron: Netwerk Notarissen Nieuws