SLIM-subsidie voor ondernemers die willen investeren in de ontwikkeling van hun personeel

Van 1 tot en met 30 september geldt een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor mkb-ondernemingen waarmee ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Met deze Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb bevorderen.

De subsidie bedraagt tussen de 5.000 en 25.000 euro per mkb-onderneming. Voor een klein bedrijf (<50 fte) wordt 80% van de subsidiabele kosten vergoed en voor middelgrote bedrijven (<250 fte) is dat 60%. De SLIM-subsidie, die kan worden aangevraagd voor zowel nieuwe initiatieven als voor reeds bestaande en bewezen methoden, is er voor de volgende groepen bedrijven:

  • mkb-ondernemingen
  • samenwerkingsverbanden in het mkb

De subsidie kan worden aangevraagd voor ondersteuning op de volgende vier gebieden:

  • Doorlichting van de onderneming: bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten. En een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers: een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
  • Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling: bijvoorbeeld nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen, de ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met medewerkers of door het aansluiten bij een bestaande of nieuw op te richten bedrijfsschool.
  • Derde leerweg: een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Meer informatie over deze subsidieregeling, welke activiteiten in aanmerking komen en hoe je de subsidie aanvraagt vind je op de site van de Rijksoverheid.