Wijzigingen kinderbijslag

Vanaf 2020 zijn er twee wijzigingen doorgevoerd voor de kinderbijslag. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Ook het ontvangen van studiefinanciering heeft niet langer gevolgen voor het recht op de kinderbijslag.

De kinderbijslag is bedoeld als een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van kinderen. Elke inwoner van Nederland die een of meerdere (eigen, stief- of pleeg-) kinderen jonger dan 18 jaar financieel verzorgt, heeft voor elk kind recht op kinderbijslag. De kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoogte kinderbijslag
De kinderbijslag is onafhankelijk van het inkomen van degene die het kind financieel verzorgt. Per 1 januari 2020 bedraagt de kwartaaluitkering:

  • €221,49 voor elk kind tot en met 5 jaar;
  • €268,95 voor elk kind tot en met 12 jaar;
  • €316,41 voor elk kind tot en met 17 jaar.

Als het kind intensieve zorg nodig heeft, of vanwege een opleiding of ziekte niet meer thuis woont, wordt soms een dubbele kinderbijslag toegewezen.

Invloed inkomen en studiefinanciering kind tot 2020
Tot 2020 konden alleen kinderen tot 16 jaar onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen voor de kinderbijslag had. Voor kinderen van 16 en 17 jaar gold dat wanneer zij in een kwartaal meer dan €1.300 netto bijverdienden, er over dat kwartaal geen kinderbijslag werd uitbetaald. Ook als zij in een kwartaal recht hadden op studiefinanciering, werd de kinderbijslag niet uitbetaald.

Invloed inkomen en studiefinanciering kind vanaf 2020
Vanaf 2020 mogen kinderen van 16 en 17 jaar onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Daarnaast wordt de kinderbijslag voortaan gewoon uitbetaald als het kind recht heeft op studiefinanciering. Door deze aanpassingen van de regels kent de kinderbijslag geen extra voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar.