Wet Toekomst Pensioen niet perfect, wel een mooie stap vooruit

Nee, de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is zeker niet perfect: er verandert een boel, maar het mag allemaal best wat progressiever. Toch gaan we er wel op vooruit. Ons pensioenstelsel wordt namelijk een stuk eerlijker.

‘Dat het een stuk eerlijker wordt is moeilijk voor te stellen, met al het pessimisme waarmee deze wet onthaald wordt. Dat pessimisme zit hem vooral in de toenemende individualiteit van onze pensioenen: jongeren betalen niet meer voor de ouderen en iedereen krijgt z’n eigen pensioenpotje.

Bovendien is de hoogte van dat pensioenpotje helemaal afhankelijk van beleggingsresultaten. Garantie op een uitkering? Doen we niet meer. Dat is spannend, vooral voor mensen die huiverig tegenover beleggen staan. Een casinopensioen, zo noemen ze het graag. Dat bekt best lekker en speelt mooi in op het angstige onderbuikgevoel van veel mensen, maar dekt de lading natuurlijk totaal niet.

Angst voor beleggen ongegrond

In ons ‘oude’ pensioenstelsel bestond zo’n garantie op een uitkering nog wel. Op papier, althans. In de praktijk was het vooral een wassen neus. Pensioenfondsen behaalden jarenlang prima rendementen, maar zaten aan de ketting van hun dekkingsgraad. Daardoor mochten ze de pensioenen jarenlang niet verhogen – tot onvrede en onbegrip van hun deelnemers. Daar zijn we nu vanaf.

Die angst voor beleggen is trouwens ongegrond, want beleggen is op de lange termijn een stuk effectiever voor het koopkrachtbehoud dan sparen. Gelukkig hebben we het hier over pensioen: bij uitstek iets voor de lange termijn. Daarbij komt dat de nieuwe pensioenwet ruimte biedt voor beleggingsmaatwerk. Dus wat meer risico voor jongeren en juist wat minder voor ouderen.

Einde aan fiscale discriminatie

Ook op een ander vlak wordt ons pensioenstelsel een stuk eerlijker. In ons land zijn honderdduizenden Nederlanders voor hun pensioenopbouw afhankelijk van de 3e pijler. Daarin mogen mensen die te weinig pensioen opbouwen bij een werkgever (denk aan zzp’ers) zelf iets opbouwen. Mét belastingvoordeel.

Maar die honderdduizenden Nederlanders mochten slechts een fractie aan pensioen opbouwen van wat mensen met een pensioenregeling bij een werkgever mochten. Die opbouwruimte wordt nu gelijkgetrokken, waarmee er dus een einde komt aan een stuk fiscale discriminatie.

Ook fijn: het inhalen van gemiste jaarruimte – het bedrag dat die honderdduizenden Nederlanders jaarlijks fiscaal mogen storten in hun pensioenpotje – wordt flink verruimd. Dat biedt flexibiliteit aan ondernemers die met wisselende omzet te maken hebben. Zij kunnen zo in een goed jaar wat meer pensioen opbouwen, en in een slecht jaar wat minder.

Kansen

Veel meer Nederlanders mogen nu namelijk zelf een pensioenpotje opbouwen. Dat levert niet alleen belastingvoordeel op, maar ook andere voordelen, zoals heel wat meer flexibiliteit bij de uitkering.

En ook voor bedrijven wordt een ‘pensioenregeling’ in de 3e pijler steeds interessanter. Die biedt namelijk veel flexibiliteit. Vooral voor start- en scale-ups die wel ‘iets’ willen regelen voor hun werknemers, maar behoefte hebben aan flexibiliteit, is de 3e pijler een mooie (tussen-)oplossing. Zulke bedrijven hadden voorheen misschien geen baat bij een pensioenadviseur, maar hebben dat nu dus wel.

Werk aan de winkel

En natuurlijk: het kan allemaal nog beter. Een bouwvakker zit nog altijd vast aan BPF Bouw en wie zijn geld graag wat duurzamer wil beleggen, heeft bij een pensioenfonds niets in de melk te brokkelen. Dat is niet meer van deze tijd.

Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, maar we gaan er met de Wet toekomst pensioenen wel degelijk op vooruit. Nu nog hopen dat pensioenuitvoerders hun deelnemers daarover goed informeren.

Heb je vragen of durf je het gesprek aan over het “enge” en “duurt zo zooooo lang” pensioen, neem contact op!

Het nieuwe pensioenstelsel, gevolgen voor zelfstandig ondernemers/zzp’ers

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is aangenomen door de Eerste Kamer. Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar werknemers in loondienst zijn er ook gevolgen voor zelfstandig ondernemers. Een goed moment om iets aan je pensioen te doen.

Wat heb ik als zzp’er (IB ondernemer) met de pensioenwet te maken?

De pensioenwet heeft inderdaad vooral een grote impact op pensioenregelingen in de tweede pijler (dus wat in loondienst wordt opgebouwd) en hier is in de media de meeste aandacht voor. Wellicht heb je als zelfstandig ondernemer in het verleden op die manier pensioen opgebouwd.

Wat verandert er voor mij?

Naast de tweede pijler verandert ook de derde pijler, dat is de pijler waarin je zelf iets regelt voor je pensioen. Dat is fiscaal voordelig omdat je de inleg kunt aftrekken. Daar staat tegenover dat je het geld dan daadwerkelijk opzij zet voor je pensioen, je kunt het niet zoals spaargeld makkelijk weer naar jezelf overboeken.
Deze derde pijler wordt fors verruimd. Het bedrag dat je fiscaal voordelig kunt inleggen gaat van 13,3 procent van het pensioengevend inkomen naar 30 procent. Ook krijg je langer de tijd om de voorbije jaren ‘in te halen’, de termijn van de reserveringsruimte gaat van zeven naar tien jaar. Deze verruimingen hebben ertoe geleid dat de fiscale oudedagsreserve (FOR) in 2022. Dit was in de praktijk vaak een papieren reserve.

Kan ik me als zelfstandig ondernemer / zzp’er aansluiten bij een pensioenfonds?

Die mogelijkheid bestaat al wanneer je uit dienst gaat. Je kunt je dan binnen een bepaalde termijn vrijwillig aansluiten bij het pensioenfonds van je ex-werkgever. Dit is echter vrij duur omdat je ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie dan zelf moet betalen en hier wordt dan ook niet veel gebruik van gemaakt. In de nieuwe wet is wel een experimenteerbepaling opgenomen: pensioenfondsen mogen zzp’ers toelaten die in dezelfde branche werkzaam zijn als deelnemers van het fonds. Het idee is dat zij dan kunnen profiteren van het delen van risico’s en het collectief beleggen. Ook kan ruimte worden geboden aan meer flexibiliteit in de hoogte van de in te leggen premie. Nog niet duidelijk is welke fondsen hun deuren zullen openstellen voor zelfstandigen.

Wat kan ik verder doen aan mijn pensioen?

De afschaffing van de fiscale oudedagsreserve in combinatie met de nieuwe pensioenregels vormen een goed moment om naar je pensioen te kijken. Pensioen is nooit geïsoleerd, maar hangt samen met je hele financiële situatie. Stel jezelf eens onderstaande vragen. Wij kijken en denken graag met je mee.

 • Heb ik een oudedagsreserve opgebouwd en wat doe ik daar nu mee?
 • Heb ik in loondienst pensioen opgebouwd en hoeveel is dat?
 • Wat verwacht ik na pensionering maandelijks nodig te hebben?
 • Heb ik tegen die tijd een afgelost huis?
 • Wat gebeurt er met de nabestaanden wanneer ik overlijd, of wanneer mijn partner wegvalt?

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zo nu en dan krijg ik de vraag: is het dan nu goed moment om in te stappen op de beurs? Vaak is dat na een beursdaling dat komt door de onrust van een oorlog, een economische tegenwind of slecht nieuws over een bepaald aandeel. Natuurlijk kan niemand het juiste antwoord geven wanneer het een goed moment is om in te stappen, simpelweg omdat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Ondanks dat niemand in een glazen bol kan kijken, lukt het wel om een bevredigend antwoord te geven op de vraag en een betere blik te geven op de beleggingen.

Wat is dan dat bevredigende antwoord? Daarvoor moeten we eerst de vraag achter de vraag ontrafelen. En vaak is juist die vraag achter de vraag gebaseerd op angst, onbekendheid of twijfel. Graag help ik je in mijn rol als adviseur om met een gekleurde bril naar de beleggingen te kijken.

Ik stel mijn klanten daarom de volgende vragen om ze zo een passend antwoord te geven:

 1. Waarom wil je gaan beleggen?

Deze vraag heeft het doel om te bepalen of jij met een concreet financieel doel wilt beleggen. Een doel stellen is belangrijk, want wil je beleggen voor een mooie reis? De studie van je kinderen? Of misschien wil je eerder stoppen met werken? Zonder doel heeft beleggen namelijk geen enkele zin, omdat je alleen rendement nastreeft. Soms is het zo dat een bepaald rendement belangrijk is, maar alleen omdat daarmee koopkracht behaald wordt of omdat daarmee genoeg vermogen ontstaat voor bijvoorbeeld het pensioen.

 1. Heb je vertrouwen in de economie?

Beleggen is namelijk deelnemen aan de economie. Jouw geld levert weer rendement op doordat jij, als aandeelhouder, profiteert van de winst en groei van bedrijven. Je start dus met een goede uitgangspositie als je overtuigd bent dat op termijn de economie groeit.

 1. Hoelang kun je geld missen?

Profiteren van die economie kost wel tijd. Het is dus van groot belang om voldoende looptijd te hebben om een verwacht rendement te behalen. Hierbij geldt de regel: hoe langer de horizon, hoe groter de kans op een mooi rendement. Is die tijd niet aanwezig? Dan is het vaak verstandig om niet te veel risico te nemen, maar neutraal te beleggen.

 1. Hoe emotioneel betrokken ben jij bij je beleggingen?

Onderzoek laat zien dat mensen die weinig emotionele betrokkenheid bij hun beleggingen hebben juist een hoger resultaat behalen. Dan komen we terug op de vraag waar we mee begonnen: is dan nu een goed instapmoment? De vraag achter deze vraag heeft vaak te maken dat er angst voor verlies op de loer ligt. Als de betrokkenheid bij de beleggingen en resultaten te groot is, kan het beter zijn om niet direct te beginnen maar eerst een afspraak in te plannen. Beleggen betekent namelijk altijd dat de waarde van jouw portefeuille schommelt en dat er dus naast pieken, ook dalen komen. Het belangrijkste is dat jij, als belegger, je hier niet door moet laten afleiden.

 1. Hoeveel discipline heb je?

Beleggen betekent discipline en vasthouden aan de gekozen strategie. Dat betekent dat je niet moet besluiten een andere koers te gaan varen door onrust op de markt. Je strategie bepaal je juist voor de langere termijn en door gedisciplineerd vast te houden aan deze afspraken zorg je ervoor dat emotie buiten de deur blijft. Het zorgt er ook voor dat je gebruik maakt van de kansen die ontstaan. Zo betekent discipline dat je na een forse stijging winst pakt en na een grote daling juist goedkoop aankoopt. Dit proces heet ‘herbalanceren’ en is onderdeel van een gedisciplineerde aanpak.

Nu heb je vijf keer een antwoord gegeven. Als het blijkt dat er vertrouwen is, dan durf ik te zeggen: ik zie, ik zie wat jij niet ziet…. En een goed instapmoment is nu!

De passende antwoorden op de bovenstaande vragen zorgen dat jij op basis van lange termijn, zonder emotie en met de juiste verwachtingen nu kunt beginnen. De economie zal altijd schommelen, maar weet ook dat op de lange termijn altijd een groei laat zien.

Wanneer je interesse is gewekt, bel of mail gerust. We staan altijd klaar voor een goed gesprek.

Schenken voor de woning, kan dat nog?

Tot eind vorig jaar kon er ruim 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Dit geld moest door de begunstigde worden gebruikt voor diens eigen woning. Bijvoorbeeld om een huis mee te kopen, een verbouwing mee te betalen of af te lossen op de hypotheek.

Tot eind vorig jaar kon er ruim 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Dit geld moest door de begunstigde worden gebruikt voor diens eigen woning. Bijvoorbeeld om een huis mee te kopen, een verbouwing mee te betalen of af te lossen op de hypotheek.

De belastingvrije schenking voor de eigen woning is nu afgeschaft. Wat is er dit jaar nog mogelijk? We zetten het hieronder op een rij.

Als u in 2022 een klein bedrag heeft geschonken voor de woning:

In een aantal gevallen kan er toch in 2023 nog tot 106.671 euro voor de eigen woning worden geschonken. Er moet dan in 2022 een deel (dat mag 1 euro zijn) al zijn geschonken. Van die schenking moet vóór 1 maart 2023 bij de Belastingdienst aangifte zijn gedaan. In deze aangifte moet zijn aangekruist dat het gaat om een schenking voor een woning. Uiterlijk 31 december van dit jaar kan dan de rest van de schenking belastingvrij worden gedaan. Er is nog een voorwaarde: de begunstigde moet het bedrag vóór 1 januari 2025 hebben besteed aan een eigen woning.

een voorbeeld
Karin heeft haar zoon Joost in 2022 een bedrag van 5.000 euro geschonken. Joost heeft op tijd aangifte van deze schenking voor de woning gedaan. Karin schenkt Joost in november het restant; zij kan hem nog een bedrag van 101.671 euro (106.671 -/- 5.000 euro) belastingvrij schenken. Joost moet nog een woning kopen; dit moet uiterlijk in 2024 gebeuren.

Als je nog niet eerder heeft geschonken voor de woning:
De jubelton is afgeschaft. Het vrijgestelde bedrag dat geschonken kan worden voor de eigen woning is even groot als het eenmalig vrijgestelde bedrag, namelijk 28.947 euro. Het bedrag is dan wel hetzelfde, toch zitten er verschillen tussen het vrijgestelde bedrag voor de eigen woning en het eenmalig vrijgestelde bedrag. Dat brengen we hieronder in beeld.

schenking eigen woning eenmalige schenking
geen familierelatie nodig tussen schenker en begunstigde eenmalige schenking is alleen van ouders aan kinderen mogelijk
begunstigde is tussen de 18 en 40 jaar* begunstigde is tussen de 18 en 40 jaar*
de schenking moet aan de eigen woning worden besteed de begunstigde mag zelf bepalen hoe de schenking wordt besteed
de begunstigde heeft tot 1 januari 2025 de tijd om de schenking te besteden aan een woning omdat de begunstigde vrij is in besteding is er geen termijn; het geld kan bijvoorbeeld op de spaarrekening van de begunstigde worden gezet

* De dag waarop de begunstigde 40 jaar wordt, is de laatste dag waarop de begunstigde het bedrag belastingvrij kan ontvangen. Is de begunstigde zelf ouder dan 40 jaar, maar heeft hij/zij een partner jonger dan 40 jaar? Dan zijn er mogelijkheden om toch belastingvrij te schenken.

Bron: Netwerk Notarissen Nieuws

Nadenken over pensioen, zorg dat je niet te laat bent

Nadenken over pensioen: zorg dat je niet te laat bent

Voor jonge mensen is pensioen nog ver weg. Tegelijk heb je als twintiger, dertiger of veertiger de meeste kans om er iets aan te doen, de tijd werkt in je voordeel. Toch zijn de meeste werknemers vooral gefocust op netto salaris en kijken ze niet naar de pensioenregeling. Een behoorlijk aantal krijgt daar later spijt van.

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat tachtig procent van de Nederlanders bij de start van hun huidige baan andere arbeidsvoorwaarden belangrijker vond dan pensioen. Denk aan netto salaris, vakantiedagen en een eventuele auto van de zaak. Eenmaal de leeftijd van 55 gepasseerd heeft 1 op de 5 werknemers daar spijt van. Circa drie op de tien 55-plussers vindt dat ze beter eerder hadden kunnen beginnen met zich verdiepen in de eigen pensioensituatie.

Nadenken tijdens stress

Vaak is een grote verandering, zoals het overlijden van een partner, een relatiebreuk of arbeidsongeschiktheid, wél aanleiding om aan het pensioen te denken. “Dat zijn doorgaans stressvolle momenten, waardoor je minder ruimte en rust in je hoofd kan ervaren voor verstandige financiële beslissingen. Bovendien is het eigenlijk wat laat,” legt pensioenexpert Marike Knoef uit. “Je kunt alleen nog maar reageren op de ontstane situatie. Het is daarom beter om je in je pensioen te verdiepen op de momenten dat je er nog invloed op hebt.”

Pensioenregeling?

Maar dat is lastig voor veel mensen. Drie op de vijf werknemers keek helemaal niet naar de pensioenregeling toen ze begonnen met hun huidige baan. Knoef noemt die cijfers “schokkend”. “Maar ik kan me voorstellen dat mensen het ingewikkeld vinden om pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Het zou dus goed zijn als ze hierbij meer hulp krijgen.”

Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoeveel je opbouwt, en of er ook een nabestaandenpensioen is geregeld. Aan de hand daarvan kun je bijvoorbeeld aanvullend andere maatregelen nemen, zoals inleggen in een lijfrente, extra aflossen op de eigen woning of ten behoeve van je nabestaanden een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Een financieel adviseur kan je helpen om het op een rijtje te zetten.

Beginnetje maken?

Met de eenvoudige online tool ‘Later goed geregeld’ krijg je snel inzicht. Ook krijg je tips aangereikt die aansluiten op jouw situatie, zoals bij een nieuwe baan, samenwonen/trouwen of een nieuwe woning.

En natuurlijk kun je mij ook bellen, dan kijken we er samen naar!

Maak kennis met de ‘papa en mama bank’

Een goed pensioen, een eigen huis en financiële ruimte om eigen keuzes te maken. Jarenlang was dit mogelijk. We hadden het goed voor elkaar in Nederland. We hadden genoeg mensen die belasting betaalden zodat we voldoende geld binnenkregen voor onze mooie verzorgingsstaat. Dit betekende dat we schuldenvrij konden studeren, onze oude dag geregeld werd en dat de verzorgingshuizen van hoge kwaliteit waren. Het merendeel van de Nederlanders vindt het belangrijk goed te zorgen voor een veilige en rustige financiële toekomst. Voor zichzelf, maar ook voor de mensen die dichtbij ons staan, zoals kinderen en kleinkinderen.

We leven langer dan ooit…

De laatste decennia zijn zaken echter veranderd, want steeds meer mensen gingen met welverdiend pensioen. De babyboom generatie (geboren tussen 1945-1955) is nu met pensioen. De huidige gepensioneerden leven langer dan ooit en hebben daardoor ook vaker én langer zorg nodig. We vinden het fijn dat we met pensioen kunnen en dat er voldoende zorg is voor mensen die dat nodig hebben. Maar de veranderingen zorgen ook dat het huishoudboekje van ‘vadertje Staat’ veranderd is. De uitgaven voor studiefinanciering, AOW en zorg kunnen niet meer op dezelfde wijze gedaan worden. Dit komt omdat de inkomsten niet hard genoeg zijn meegegroeid.

Daarom is de participatiemaatschappij geboren. Dit betekent dat vandaag de dag elk individu meer voor zichzelf moet zorgen. Wil je een goed pensioen of voldoende geld om een huis te kopen? Misschien zonder financiële zorgen geconcentreerd te studeren? Daar moeten we dan zelf voor zorgen.

Sparen voor onze kinderen van de toekomst

Het uitkleden van de verzorgingsstaat is verklaarbaar, maar wel vervelend. Steeds vaker zijn er mensen die dit niet zomaar laten gebeuren. Zij zetten kapitaal (menselijk en geldelijk) in om de volgende generaties te helpen. Dit doen ze met tijd en geld. Zo worden opa’s en oma’s ingezet als kinderopvang van de kleinkinderen en bouwen ouders vermogen op voor hun kroost. Daar tegenover staat dat ouders hun ouders weer helpen bij enige verzorging.

De nieuwe verzorgingsmaatschappij is samen met de ‘papa en mama bank’ ontstaan. Ouders of grootouders bouwen vermogen op voor hun kinderen of kleinkinderen. Dit vermogen is nodig voor de oude dag van de volgende generaties, voor de woningaankoop van de kinderen of voor de inkoop van zorgtaken. Met onze eigen familie houden we toch een deel van de verzorgingsstaat in stand.

Steeds vaker help ik klanten niet alleen voor henzelf, maar nemen mijn klanten ook een ander in gedachten waar ze mogelijk iets voor willen doen. Kinderen, kleinkinderen of neefjes en nichtjes. Want als het kan: waarom zou jij je familie niet helpen?

In gesprek met je kind over “online”

Kinderen groeien steeds meer online op. Daarom is het belangrijk om samen te praten over wat je online allemaal tegenkomt. We helpen je op weg met wat gespreksstof.

Het gesprek starten

Het internet biedt je kind een hoop leuks, maar het is goed om met je kind in gesprek te gaan over wat je allemaal tegen kunt komen. Hoe start je nou zo’n gesprek? Begin met algemene vragen, zoals:

 • Welke apps gebruik je allemaal?
 • Wat is je favoriete app op dit moment? En waarom?
 • Gebruiken je vrienden of vriendinnen deze app ook veel? Of hebben zij een andere favoriete app?
 • Hoeveel tijd per dag zou je online mogen zijn, vind je?

Daarna kun je doorvragen of je kind wel eens minder leuke kanten van het internet heeft gezien:

 • Heb je online weleens iets gezien dat je liever niet wilde zien?
 • Heb je wel eens een chat van een onbekende gekregen in een app? Of heb je gehoord dat iemand anders dit kreeg?

Doorvragen over filterbubbels

Social media en andere apps slaan veel informatie op over je kind. Met hulp van die informatie en slimme algoritmes krijgt je kind filmpjes en content te zien die precies afgestemd zijn op zijn of haar gedrag. Het klinkt handig, maar het kan ervoor zorgen dat je kind in een filterbubbel terecht komt. Met deze vragen en oefening met hulp van YouTube kun je dit uitleggen aan je kind:

 • Probeer eens uit: hoeveel konijnenfilmpjes moet je kijken voordat er alleen nog maar filmpjes over konijnen in de aanbevelingen staan?
 • En hoeveel kliks zou het duren voordat er geen konijnen meer in staan?

Doorvragen over advertenties

De informatie die over je kind wordt opgeslagen, wordt door social media verkocht. Bedrijven kunnen daar hun reclame op aanpassen. Met deze vragen bespreek je het fenomeen ‘profiling en targeting‘ met je kind:

 • Waarom zijn apps meestal gratis?
 • Waarom denk je dat bedrijven graag jouw privégegevens hebben?
 • Wat voor soort informatie zijn bedrijven naar op zoek, denk je?
 • Vind je het erg dat bedrijven alles van je weten?

Doorvragen over influencers

Beroemdheden op social media prijzen producten aan, vaak op allerlei creatieve, onduidelijke manieren. Je kind heeft zo niet meteen door dat influencers hiervoor worden betaald. Met deze vragen praten jullie samen over influencers en hun invloed:

 • Welke influencers volg je? En waarom deze?
 • Praat je weleens met influencers in de reacties bij berichten?
 • Weet je wat advertorials zijn? En ken je deze samenwerkingen van influencers?
 • Doe je weleens mee aan een challenge van een influencer? Had je toen door dat er een bedrijf achter zat?
 • Bekijk samen ook eens een paar video’s van influencers. Wie van jullie ontdekt het eerste sluikreclame?

Durf te blijven beleggen!

Elke belegger weet dat het cruciaal is om op het juiste moment in te stappen. Als de beurs zich op een dieptepunt bevindt, moet je aankopen. Nadat je een mooie rit naar boven hebt gemaakt, stap je op het hoogste punt uit. Dit is dé manier om rendement te maken! Toch?

Timen: “Het op de juiste momenten in- en uitstappen op de beurs met als doel een optimaal rendement te behalen.”

In de grafiek van RTL-Z wordt het verschil weergegeven tussen ‘goed’ en ‘slecht’ timen. Doe je het goed, dan heb je 157 x zoveel rendement dan wanneer je het verkeerd timet. Dat is een enorm gat dat zomaar de verleiding kan geven om het te proberen.

Om goed te kunnen timen moet je weten wat de beurskoers op korte termijn gaat doen en weten of de huidige stand in lange termijnperspectief hoog of laag is. Kortom, het is dus van groot belang om te bepalen hoe de beurs ervoor staat.

Timen kan niet
Het probleem is echter dat niemand het antwoord weet wanneer de juiste tijd is. Dit komt omdat beursdalingen bijna altijd onvoorspelbaar zijn. Denk maar aan de Brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten & China en niet te vergeten; de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Deze situaties zorgden voor dalingen op de beurs. Daar tegenover staat dat de oplevingen na deze crises erg opvallend zijn. En hier schuilt een probleem, want als belegger moet je dus twee keer goed timen. Namelijk als je uit de markt stapt en als je weer terugkomt. Onderzoek wijst uit dat het niet kan. Het gevolg? Je hebt een slechter beleggingsresultaat en jouw verwachtingen komen niet uit.

Toch is het verleidelijk en ik hoor vaak de reden om het nu anders te doen; “De stand van de maan is nu ongunstig”, “Volgens de astrologie moet in 2025….”, “Ik las een artikel waarin een beleggingsexpert…”, “Ik maak technische analyses en de trend is nu echt…”. 

Meestal zijn dergelijke beslissingen emotioneel gedreven. Angst voor verlies of juist hebzucht zijn bekende gevoelens die ons gedrag sturen.

Een mooi voorbeeld van beleggingsbeslissingen op basis van emotie is: hoogtevrees. Gevoed door de media krijgen beleggers bij recordstanden van aandelenindices vaak hoogtevrees: “What goes up must come down.”

Alleen het feit is dat aandelenkoersen niet onderhevig zijn aan de wetten van de natuur. Het voelt logisch en hoogtevrees bevestigt het onderbuikgevoel, maar gelukkig hebben we met beleggen geen last van de zwaartekracht. Het is gewoon een slechte analogie om de zwaartekracht te relateren aan de hoogte van de aandelenkoersen. Daarnaast kan men met cijfers uit het verleden aantonen dat na een recordstand van aandelenkoersen, het rendement niet slechter is dan na een daling. Uit onderzoek van Dimensional blijkt dat de rendementen zelfs beter zijn na het aantikken van een recordstand in vergelijking tot rendementen na een daling van 20%, dit is gemeten op basis van rendementen van de S&P 500.

S&P 500 rendement gemiddeld (94 jaar data)     1 jaar later 3 jaar later 5 jaar later
Na een nieuwe recordhoogte 13,9% 10,5% 9,9%
Na 20% daling 11,6% 9,9% 9,6%

Als het mogelijk zou zijn om te timen dan zouden crises niet plaatsvinden en zou iedereen makkelijk rijk worden. De realiteit is echter anders en tóch mooi. Kijk nog eens naar de grafiek van RTL-Z. Daarin staat ook dat een belegger die in 1984 begon een rendement heeft van 569% (en dit is nog zonder dividend!). Je hebt dan al die jaren niets gedaan en jouw geld het werk laten doen. Een goed rendement is het gevolg. Een bijkomend voordeel is jouw gemoedstoestand. Het doorlopend volgen van de beurs levert namelijk onrust op. Veel mensen zijn erg betrokken bij hun vermogen en merken het aan.

Wat kun je dan wel doen?
We kunnen uitsluiten dat timen niet kan, omdat niemand weet wat gaat gebeuren. Beleggen werkt wel als je de tijd heeft en koersschommelingen aan kunt. Het makkelijkste om dat te bereiken? Maak een financieel plan en beleg richting jouw persoonlijke doel. Het belangrijkste? Kijk niet te vaak en laat iemand met minder emotionele betrokkenheid over jouw vermogen je helpen bij beslissingen. Uiteraard help ik hier graag bij.

Wit je hier meer over weten? Neem gerust contact met me op via 0412 85 17 00 of pascale@confiante.nl

Alvast 10 procent van je pensioen? Doen?

Je hebt er vast wel over gehoord, vanaf 2023 wordt het mogelijk om tien procent van je opgebouwde pensioen ineens op te nemen. Dat klinkt goed. Maar hoe werkt dat? En zijn er ook nadelen?

De keuze om een ‘bedrag ineens’ op te nemen, gaat spelen op het moment dat je met pensioen gaat. Je kunt dus niet als dertiger met een koopwens of als veertiger met studerende kinderen alvast aanspraak maken op een stukje van je pensioenpot.

Flexibiliteit

De nieuwe regeling is bedoeld om het pensioen wat flexibeler te maken. Het bedrag ineens kan door mensen bijvoorbeeld ingezet worden om na pensionering van te gaan reizen maar ook om een aflossing op de hypotheek te doen: de besteding is vrij. Je mag maximaal tien procent opnemen, maar minder mag ook. Over welk bedrag hebben we het dan? Dat ligt er helemaal aan wat je hebt opgebouwd. Je pensioenverzekeraar of pensioenfonds kan je dat vertellen.

Waar moet je rekening mee houden als je deze keuze moet maken?

 • Je mag het bedrag vrij besteden, er zijn geen restricties. Het geeft je de mogelijkheid om je persoonlijke wensen te verwezenlijken en op een flexibelere manier met je oude dag om te gaan. Reizen, verbouwen, schenken: het kan allemaal.
 • Je haalt als het ware een stukje van je pensioen naar voren. De keerzijde daarvan is dat er minder overblijft om maandelijks aan je uit te keren: je maandelijkse pensioenbedrag gaat dus omlaag. Je pensioenfonds of pensioenverzekeraar kan je laten zien wat het voor je betekent.
 • In het jaar dat je het bedrag ontvangt, gaat je inkomen flink omhoog. Dat kan gevolgen hebben voor belastingen en eventuele toeslagen, laat je daarover goed informeren. Hierbij is het ook van belang of je wel of niet al de AOW-leeftijd hebt bereikt: je betaalt als AOW-gerechtigde minder belasting.
 • Je kunt de mogelijkheid van een ‘bedrag ineens’ niet combineren met de al bestaande hoog/laag constructie. Die houdt in dat je in de eerste jaren na pensionering meer op je rekening gestort krijgt dan in de jaren erna. Het combineren van de twee regelingen zou betekenen dat er een te grote hap uit de pensioenpot wordt genomen.
 • Wanneer het partnerpensioen voor je partner lager wordt, doordat jij een bedrag ineens opneemt, dan moet je partner daarmee instemmen.
 • Het is niet mogelijk om een deel van je AOW ineens op te nemen. Het gaat om pensioen dat je hebt opgebouwd als werknemer.

Niet uithollen

Het is van belang om de impact op jouw persoonlijke situatie goed in kaart te brengen. Heb je een mooi doel voor het geld en kun je de teruggang in maandbedragen goed opvangen, dan kan het een interessante optie zijn. Maar heb je een laag pensioen dan kan het een gevaar zijn dat je je inkomen teveel uitholt.

Samenhang

Bedenk daarbij ook dat je pensioen een onderdeel is van je financiële situatie. Misschien heb je ook nog een eigen woning met overwaarde of ander vermogen. En het kan ook goed zijn dat je aan meerdere pensioenregelingen hebt deelgenomen. Je financieel adviseur kan je helpen bij het creëren van een samenhangend beeld en het verkennen van de mogelijkheden.

Update

De mogelijkheid om het bedrag ineens op te nemen is door de minister uitgesteld tot 1 juli 2023, zo hebben pensioenuitvoerders meer tijd om zich hierop voor te bereiden.

Afscheid Danny

Na jaren fijn te hebben samengewerkt is dit onze laatste week als collega’s. Dit bericht komt van ons samen omdat we samen zijn gegroeid en nu op een punt zijn gekomen dat één van ons een andere weg in gaat slaan.

Danny gaat in dit geval haar weg vervolgen buiten deze branche. Dit was voor haar geen gemakkelijke keuze, zeker omdat we veel geleerd hebben, veel plezier hebben gehad en dezelfde uitgangspunten hebben over hoe de dienstverlening naar de klant toe moet worden vormgegeven. Korte lijntjes, klant is nummer 1, kan het beter, kan het efficiënter en wat is goed voor de klant.

Ik “Danny”, wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en ik “Pascale” wens Danny heel veel werkgeluk en succes in haar nieuwe baan.

We zijn dankbaar dat we zo’n fijne tijd hebben samengewerkt.

De foto is nog uit de oude doos van 2018!