Wat betekent de Nationale Hypotheek Garantie voor mij?

Wat levert NHG je op en wat zijn de voorwaarden?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft je de garantie dat je geen restschuld overhoudt als je je woning buiten jouw schuld om moet verkopen. Ook kan NHG je helpen om een moeilijke periode financieel te overbruggen. De banken geven je een rentekorting op je hypotheekrente omdat zij ook minder risico lopen.

Maar wat betekent dit nu precies voor jou en aan welke voorwaarden moet je voldoen om een hypotheek met NHG te krijgen?

Wat levert NHG jou op?

Zekerheid bieden aan hypotheekverstrekker

Door bijvoorbeeld werkloosheid, een echtscheiding of arbeidsongeschiktheid kan het zijn dat je een vermindering van inkomen hebt. Hierdoor is het mogelijk dat je niet meer aan de betalingsverplichting van je hypotheek kunt voldoen en dat je woning moet worden verkocht. Bij een hypotheek met NHG staat Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant voor de terugbetaling van je restschuld aan je hypotheekverstrekker. Is de verkoopopbrengst niet voldoende om je lening volledig af te lossen, dan betaalt het Waarborgfonds het verschil aan jouw hypotheekverstrekker. Een hypotheek met NHG geeft jouw hypotheekverstrekker dus extra zekerheid.
Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt, lijkt het soms noodzakelijk om je huis te verkopen, maar dat is niet altijd nodig. NHG kan ook helpen om een moeilijke periode financieel te overbruggen. Dit wordt de Woonlastenfaciliteit genoemd.

Korting op je rente

Doordat de hypotheekverstrekker zekerheid heeft als jij kiest voor een hypotheek met NHG, kan deze je een rentekorting geven. Deze korting kan oplopen tot 0,5% per jaar (2022), waardoor je jaarlijks dus minder rente hoeft te betalen.

Restschuld kwijtschelden

Is je huis minder waard dan je hypotheek, dan houd je bij de verkoop ervan een restschuld over. Dat kan lastig zijn bij de aankoop van een andere woning, omdat je daardoor minder kunt lenen voor je nieuwe woning. Heb je een hypotheek met NHG, dan hoeft dit waarschijnlijk niet. Oordeelt het Waarborgfonds dat je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop of er alles aan hebt gedaan om de restschuld te verlagen, dan zullen zij je de restschuld kwijtschelden.

Wat zijn de voorwaarden voor NHG?

Eenmalige borgtochtprovisie

Voor een hypotheek met NHG betaal je eenmalig een borgtochtprovisie. Deze provisie bedraagt in 2022 0,6% van je totale hypotheekbedrag.

Maximale koopsom

De maximale koopsom bedraagt in 2022 €355.000. Omdat je tot maximaal 100%  (Loan-to-value) van de waarde van je woning mag lenen, moet je overige kosten met eigen geld betalen. Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 376.300 (106% van de marktwaarde). Dit extra bedrag moet dan wel volledig uitgegeven worden aan energiebesparende maatregelen.

Woning als hoofdverblijf

Een hypotheek met NHG kun je afsluiten voor alle soorten woonhuizen, dus ook voor appartementen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Wel moet het gaan om een woning dat je hoofdverblijf is. Het is dus niet mogelijk om een NHG te ontvangen bij het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop van een recreatiewoning, woonboot, garage of stacaravan.

Rijk door tips van finfluencers? Die worden vooral zélf rijk

Finfluencers onder de loep AFM

Een groeiend aantal populaire influencers spreekt zich op sociale media uit over beleggen. Deze ‘finfluencers’ maken podcasts, schrijven blogs en/of zijn actief op kanalen als Instagram, Youtube of Facebook. De AFM (Authoriteit Financiële Markten) vindt het positief dat beleggen op deze manier toegankelijker wordt voor meer mensen, maar waarschuwt ook voor een aantal risico’s.

De gemiddelde finfluencer heeft 11 duizend volgers, maar populaire voorbeelden als rapper Boef en ondernemer Vasco Rouw hebben met respectievelijk 1,5 miljoen en 70 duizend volgers op Instagram, een aanzienlijk groter bereik. Finfluencers hebben vooral aantrekkingskracht op de snelgroeiende groep van jonge beleggers die zich niet wendt tot een adviseur, maar zich online laat informeren.

Tips, cursussen en signalen

De AFM heeft 150 van deze finfluencers onderzocht. Zij houden zich bezig met het geven van beleggingstips, het aanbieden van cursussen en het verkopen van signalen. Tips gaan soms over beleggen in het algemeen, maar vaker geeft de finfluencer zijn mening, bijvoorbeeld over de prijs van een bepaald aandeel. Aangeboden cursussen kosten soms wel duizend euro. Een aantal finfluencers verkoopt signalen middels abonnementen op dagelijkse appjes, filmpjes of sms-berichten die een koop- of verkoopsignaal voor een bepaald aandeel geven.

Mogelijk sprake van beleggingsadvies

De vraag is of finfluencers onder de vergunningsplicht van de AFM vallen. Meestal nemen finfluencers een disclaimer op waarin staat dat ze geen beleggingsadvies geven, maar de AFM is daar niet van overtuigd. Bijvoorbeeld bij vraag- en antwoordlijstjes op Instagram of in de beslotenheid van een cursus kan wel degelijk sprake zijn van advies.
Van de onderzochte finfluencers beschikt geen enkele over een AFM-vergunning. Mogelijk overtreedt een aantal daarmee de wet. Daarnaast zien volgers de finfluencer wel degelijk als een financieel expert. Dat is extra gevaarlijk omdat finfluencers het juist vaak hebben over zeer risicovolle producten zoals cryptovaluta.

Onzorgvuldige beleggingsaanbevelingen

Een beleggingsaanbeveling is, anders dan een beleggingsadvies, bedoeld voor een breder publiek. Bij het op sociale media uiten van een mening over de waarde of koers van een belegging is hier al snel sprake van. Voor beleggingsaanbevelingen gelden bepaalde zorgvuldigheidsvereisten. Volgens de AFM houden finfluencers zich hier niet altijd aan. Ze presenteren informatie niet voldoende objectief en zijn onvoldoende transparant over hun persoonlijke belang bij de aanbeveling.

In strijd met provisieverbod

Verschillende finfluencers prijzen op sociale media brokers of banken aan. De AFM heeft vastgesteld dat hiervoor soms een vergoeding wordt ontvangen op basis van het aantal nieuwe klanten dat er via het kanaal van de finfluencer binnenkomt. Dit is in strijd met het provisieverbod voor beleggingsondernemingen, zoals we dat in Nederland kennen.

Finfluencers geïnformeerd over risico’s

De AFM heeft inmiddels de finfluencers die in beeld zijn op de hoogte gesteld van de mogelijke risico’s die zij lopen. Ook de beleggingsondernemingen waarvan de AFM weet dat ze aanbrengvergoedingen betalen zijn hierop aangesproken. Dit lijkt de eerste stap naar het reguleren door de AFM van dit relatief nieuwe fenomeen. De AFM sluit boetes in de toekomst niet uit. De finfluencers blijven de komende tijd dus onder de loep van de toezichthouder.

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland wettelijk verplicht om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping van je huis. Of je nu koopt of huurt, in een oud of een nieuw huis woont: de verplichting geldt voor iedereen. Rookmelders zijn belangrijke levensredders: de meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook.

Als je al rookmelders hebt opgehangen, dan hoef je alleen maar te controleren of die ook voldoen aan de eisen zoals ze straks gelden. Heb je ze nog niet: dan is er werk aan de winkel. Het komt er op neer dat er op iedere bouwlaag in jouw woning een melder moet hangen. Dat betekent dus minimaal één rookmelder per verdieping, maar meer mag natuurlijk ook. De brandweer adviseert bijvoorbeeld om ook een rookmelder op te hangen in de ruimte waar je wasmachine en droger staan. In studentenhuizen moet er in elke kamer één hangen.

Eisen

Voor nieuwbouwwoningen waren rookmelders al verplicht en daar worden ook specifieke eisen aan gesteld. Voor bestaande woningen is dat niet zo. De melders moeten wel voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben, maar verder schrijft de wet niets voor. Op deze site lees je meer over de verschillende typen die er op de markt zijn. Voor een grotere woning kunnen gekoppelde melders handig zijn, zodat ze allemaal afgaan. En in sommige straten kiezen buurtbewoners er zelfs voor om meerdere huizen te koppelen.

Verzekering

Wat als je geen rookmelders hebt opgehangen of ze niet goed hebt onderhouden en er ontstaat brand? Keert de verzekeraar dan wel uit? Het beste advies is om dat risico niet te nemen. Ook al heeft een verzekeraar niet specifiek in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat er zonder rookmelders niet zal worden uitgekeerd, het is een algemene regel dat je als verzekerde niet nalatig mag zijn. Je niet aan een wettelijke verplichting houden kan daaronder vallen.

 

‘Jubelton’ schenken kan nog in 2022 en (beperkt in) 2023

Ben je in de gelukkige positie om je kind(eren) financieel te kunnen helpen met de aanschaf van een eigen woning? En overweeg je daarvoor geld te schenken, zoals fiscaal mogelijk is? Houd er rekening mee dat de jubelton in 2023 sterk wordt verlaagd en daarna, in 2024, helemaal wordt afgeschaft.

Geld schenken voor de eigen woning kan in 2022 tot een bedrag van € 106.671. In de praktijk zijn het vaak ouders die deze schenking aan hun kinderen doen, maar van de fiscus mag de schenker ook een grootouder of zelfs niet-familielid zijn. Zolang de ontvanger maar tussen de 18 en 40 jaar is en het geld wordt ingezet voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. De ontvanger betaalt eenmalig geen schenkbelasting. Geld dat in 2022 wordt geschonken moet uiterlijk in 2024 worden gebruikt.

Politiek

De schenkingsvrijstelling was bedoeld om starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven, maar in de praktijk heeft de regeling een prijsopdrijvend effect. Ook schuurt het dat alleen kinderen van vermogende ouders dit voordeel hebben. Daarom is de regeling in het regeerakkoord geschrapt.

Niet wachten

Wil je nog gebruik maken van de schenkingsvrijstelling, dan is het verstandig om daar niet te lang mee te wachten. De ontvanger hoeft op het moment van de schenking nog geen eigen woning te hebben: geld dat in 2022 wordt geschonken moet uiterlijk in 2024 worden gebruikt. Lukt dat niet, dan is alsnog schenkbelasting verschuldigd. Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt een tarief van tien procent. Lees hier meer over de voorwaarden.

2023

In 2023 wordt de vrijstelling sterk verlaagd. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel. Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Andere mogelijkheden

Naast de jubelton zijn er andere vrijstellingen waar je als ouder gebruik van kunt maken. Er is een vaste jaarlijkse vrijstelling en er zijn, naast die voor de eigen woning, nog twee eenmalige vrijstellingen: een vrij besteedbare en een studie gerelateerde. Lees hier hoe het werkt.

Waar klop je aan voor een hypotheek?

Waar klop je aan wanneer je een hypotheek wilt afsluiten? De meeste huizenkopers doen dat bij een onafhankelijk adviseur, blijkt uit onderzoek in opdracht van toezichthouder AFM. Een derde gaat rechtstreeks naar de bank of verzekeraar. La Confiante is onafhankelijk advieskantoor.

Van alle 100 hypotheken, worden er 61 afgesloten na advies van een onafhankelijk adviseur. Een derde krijgt advies van de bank of verzekeraar die ook de hypotheek levert. En tot slot sluit een heel klein deel van de huizenkopers, slechts 6 procent, geheel zelfstandig een hypotheek af, zonder hulp van een adviseur.

Wat is nou precies het verschil?

Het grote verschil tussen rechtstreeks een hypotheek bij een bank/verzekeraar afsluiten of naar een advieskantoor stappen, is dat de bank/verzekeraar alleen het eigen product kan bieden. Stap je bij de Rabobank naar binnen, dan krijg je een Rabobank-hypotheek. Een Aegon-adviseur zal je alleen een Aegon-hypotheek kunnen aanbieden. Stap je echter bij een onafhankelijk adviseur naar binnen, dan kun je kiezen uit een groot aanbod van hypotheken. De adviseur kijkt dan samen met jou welk product, welke rente en welke voorwaarden het meest passend zijn.

Verschillen de kosten?

Het hypotheekadvies bij een onafhankelijk adviseur kan duurder zijn dan wanneer je rechtstreeks naar de bank gaat. Dat is ook logisch: de onafhankelijk adviseur speurt de hele markt af naar het beste aanbod en dat kost meer tijd. Zo’n extra eenmalige investering betaalt zich echter al snel terug. Wie advies inwint bij een onafhankelijke hypotheekadviseur betaalt gemiddeld minder rente. Bij een gemiddelde hypotheek van € 237.000 kan het rentevoordeel over de looptijd van een hypotheek een besparing opleveren van meer dan € 10.000.

En als ik het helemaal zelf doe?

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om geheel zonder advies een hypotheek af te sluiten, dat wordt execution only genoemd. Je wordt dan door een online module geloodst. Sommige klanten verwarren die beperkte begeleiding met advies, maar dat is het beslist niet. Je bent dus ook volledig zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Bovendien is het regelen van de hypotheek ook dan niet gratis, je betaalt nog steeds afsluitkosten. Doe dit alleen wanneer je over voldoende financiële kennis beschikt en goed weet hoeveel je verstandig kunt lenen.

Kan de onafhankelijk adviseur nog meer voor me betekenen?

Omdat de onafhankelijke adviseur de hele markt overziet, kan hij of zij zorgen voor maatwerk. Dat komt bijvoorbeeld van pas in deze drie situaties.

 • Voor starters wordt het steeds lastiger om een woning te bemachtigen. Tegelijk kent Nederland 350.000 duurhuurders. Een onafhankelijk financieel adviseur blijkt voor 4 op de 10 duurhuurders toch een oplossing te kunnen vinden, binnen de standaard regels of als maatwerk!
 • Maar liefst zeventig procent van de Nederlanders overweegt het treffen van energiebesparende voorzieningen in of aan hun woning maar onbekendheid met de financieringsmogelijkheden weerhouden veel huishoudens nog van het ondernemen van actie. Hier speelt de financieel adviseur een grote rol!
 • Consumenten die een maximaal hypotheekbedrag hebben gezien, zoeken duurdere woningen en bezichtigen duurdere woningen. Online waarschuwingen hebben geen effect. Het meeste effect heeft de financieel adviseur wanneer die een meer passend bedrag Belangrijk om betalingsproblemen in de toekomst te voorkomen!

 

NHG-kostengrens gaat in 2022 naar 355.000 euro

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) volgt de stijging van de huizenprijzen: in 2022 gaat de grens van € 325.000 naar € 355.000. Financier je energiebesparende maatregelen mee, dan is de grens 6% hoger: € 376.300. Het afsluiten wordt goedkoper: de premie gaat van 0,7 naar 0,6 procent van de hypotheeksom.

Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG, simpelweg omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. In 2022 zal de NHG-kostengrens daarom stijgen van €325.000 naar €355.000. In januari 2022 ligt de gemiddelde huizenprijs naar verwachting rond de €400.000.

Premie daalt

In 2021 betaal je nog 0,7% over de hoogte van de hypotheeksom voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 neemt die premie (ook wel borgtochtprovisie genoemd) af naar 0,6%. Voor een hypotheek van drie ton draag je dan dus eenmalig € 1.800 af, maar dat levert je wel een rentekorting op. Bovendien kun je deze kosten als eenmalige post volledig aftrekken van de belasting wanneer je aangifte inkomstenbelasting gaat doen.

Voordeel

Hét grote voordeel van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is dat jouw hypotheekverstrekker de zekerheid krijgt dat de hypotheek wordt terugbetaald, ook in onverwachte situaties. Denk hierbij aan een echtscheiding of baanverlies. Geldverstrekkers zijn daardoor bereid om een lagere hypotheekrente te vragen voor een hypotheek met NHG. Dit voordeel kan flink oplopen: in de regel heb je de eenmalige premie al snel terugverdiend. En bovendien kun je, als het nodig mocht zijn, een beroep doen op het vangnet.

Spaar met belastingvoordeel voor je oude dag

Als zzp’er geld sparen voor later is heel verstandig. Dat kan op een gewone spaarrekening, maar je kunt ook gebruik maken van je persoonlijke jaarruimte. De fiscus helpt dan een handje mee. Wil je nog dit jaar van een belastingvoordeel profiteren, leg dan vóór 31 december 2021 in.

Als zelfstandige heb je er vast wel eens over nagedacht: hoe voorkom je dat je later moet rondkomen van alleen de AOW? Anders dan werknemers in loondienst moet je zelf je zaakjes regelen. Dat kan op verschillende manieren. Zoals een lijfrente opbouwen of banksparen (bancaire lijfrente). Je zet je geld dan echt weg als pensioen en kunt er niet tussentijds meer bij.

Jaarruimte

De inleg voor een lijfrente is aftrekbaar in box 1. Je mag de inleg in mindering brengen op je winst, de fiscus betaalt dus mee. Wel moet je binnen jouw persoonlijke jaarruimte blijven. Er zijn online diverse tools om die te berekenen. Wanneer het geld wordt uitgekeerd betaal je wel belasting, maar tegen die tijd val je vaak in een voordeliger tarief. Ben je al een tijdje zzp’er maar heb je eerder niet bij je pensioen stilgestaan? Je hebt ‘inhaalruimte’/’reserveringsruimte’ over de afgelopen zeven jaar. De onbenutte ruimte mag je alsnog inleggen.

Bancair of verzekerd

Je hebt vast weleens gehoord van de verschillen tussen een bancaire (banksparen) en een verzekerde lijfrente. Welke variant voor jou het meest aantrekkelijk is, ligt aan je persoonlijke situatie. Let bijvoorbeeld op de situatie bij overlijden, de zekerheid van de uitkering en de kosten. Zowel in de opbouw- als in de uitkeringsfase zijn er verschillen. Het loont de moeite om goed naar de verschillende aanbieders te kijken!

En de FOR dan?

Veel ondernemers kiezen jaarlijks voor de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Ook dat is een manier om inkomstenbelasting te besparen, je zet dan een deel van je winst apart, in 2021 maximaal 9,44 procent. Het verschil met een lijfrente is dat je flexibiliteit behoudt, je hoeft het geld niet daadwerkelijk opzij te zetten al is dat wel aan te raden. Voor de FOR gelden extra voorwaarden zoals het voldoen aan het urencriterium. Stop je met je bedrijf, dan betaal je alsnog belasting over het gereserveerde totaalbedrag.

Combineren

Het is mogelijk om de FOR en een lijfrente te combineren. Zet je in je eerste ondernemersjaren bijvoorbeeld geld opzij via de FOR en is de tijd rijp om het bedrag echt een pensioenbestemming te geven, dan kun je het alsnog inleggen in een lijfrente.

Zo betaal je minder belasting in box 3

Iedereen wil graag vermogend zijn. Behalve op 1 januari van het jaar: de peildatum voor het vermogen in box 3. Over het bedrag dat op dat moment in box 3 valt, betaal je vermogensbelasting. Veel mensen doen daarom eind december een aantal grote uitgaven om het bedrag zo laag mogelijk te houden. Ben jij ook in die positie? Een aantal tips.

Box 3
Het gaat in box 3 om het vermogen op onder andere spaargeld, aandelen en een eventuele tweede woning. Je hoeft niet over al je spaargeld belasting te betalen, er is een belastingvrije voet die vanaf 2022 € 50.650 bedraagt of € 101.300 met fiscaal partner.

Peildatum
Voor het bepalen van de belasting, kijkt de fiscus alleen naar de stand van je vermogen aan het begin van het belastingjaar. Wanneer je je vermogen voor de eerstkomende peildatum, 1 januari 2022, laag houdt, dan merk je dat effect dus pas in het voorjaar van 2023, wanneer je aangifte doet over 2022.

Berekenen
Afhankelijk van jouw vermogen betaal je in 2021 tussen de 0,56% tot 1,71% over je spaargeld boven de vrijstelling. Breng je je vermogen met € 10.000 omlaag dan levert dat je dus tussen de €56 en €171 op. Geen wereldschokkende bedragen, maar staan er tóch uitgaven op stapel, doe ze dan nu.

Vijf tips om jouw vermogen te verlagen:

 • Een extra aflossing op de hypotheek. Daarmee verlaag je niet alleen de vermogensbelasting, maar ook meteen je maandlasten. Overleg wel met je hypotheekadviseur wat verstandig is en op welk leningdeel je het beste kunt aflossen en houd ook een eventuele boete in de gaten: je mag doorgaans niet teveel ineens aflossen.
 • Het volstorten van je jaarruimte. Je kunt binnen de fiscale grenzen extra pensioen opbouwen in een lijfrente of door middel van banksparen. Dit is dubbel voordelig: het geld dat je erin stopt kun je aftrekken van de inkomstenbelasting én je betaalt er geen vermogensbelasting over. Overleg met je adviseur of dit voor jouw oude dag slim is.
 • Het doen van schenkingen. Wil je de (klein)kinderen een extraatje toestoppen, doe dat dan voor 1 januari. Zorg wel dat je binnen de schenkingsvrijstelling blijft en let er in geval van minderjarige kleinkinderen op dat hun spaarrekeningen bij het vermogen van hun ouders worden gerekend. Overleg hier dus over.
 • Het ineens betalen van de zorgverzekering voor het gezin. Vaak levert je dat ook nog een korting van de verzekeraar op de jaarpremie op. Denk ook aan het vooruitbetalen van andere jaarpremies of grote uitgaven voor bijvoorbeeld zaken in huis. Het is soms ook mogelijk om de hypotheekrente zes maanden vooruit te betalen en zo te profiteren van een hogere hypotheekrente-aftrek; de aftrek wordt immers elk jaar soberder. Jouw geldverstrekker hoeft hier overigens niet aan mee te werken.
 • Investeer in energiebesparende maatregelen of in groene beleggingen. Let bij energiemaatregelen goed op beschikbare subsidies en check de veranderingen voor 2022. Als particuliere belegger heb je een belastingvoordeel wanneer je groen belegt. Je betaalt dan geen box 3-belasting als de waarde van je groene beleggingen binnen de vrijstelling blijft.

Wat doe je met een vrijkomende lijfrente?

Met een lijfrenteverzekering spaar je een aanvulling op je inkomen voor later bij elkaar. Als de polis de einddatum nadert, kun je kiezen wat je met het vrijkomende geld gaat doen. Dat is een goed moment om na te gaan hoe je er financieel voorstaat.

Als je lijfrenteverzekering tot uitkering komt, is het de bedoeling dat je een nieuw product afsluit dat direct maandelijks een bedrag uitkeert als aanvulling op je inkomen. Je hebt twee opties: je geld omzetten in een maandelijkse uitkering of nog een tijdje doorsparen door de lijfrente uit te stellen. Wat je kiest, hangt af van wat je wilt en of je het geld nu nodig hebt. Werk je bijvoorbeeld nog een tijdje door, dan is uitstellen een optie.

Sparen of beleggen

Stel je de lijfrente uit, dan kun je kiezen voor sparen of beleggen. Zelfs als je kiest voor de uitkering, dan kun je verder sparen met het geld dat er nog in de pot zit. De belangrijkste vraag is hoeveel inkomen je straks wilt hebben en of je lijfrente-uitkering daar een rol in kan spelen.

Kies je voor banksparen, dan betaal je wat minder aan kosten. Beleggen heeft als voordeel dat je de rest van je leven elke maand een uitkering krijgt. Met beleggen heb je daarnaast – zeker gezien de lage spaarrente – meer kans op een aantrekkelijk rendement. De kosten zijn wel wat hoger.

Maak een plan

Als je lijfrenteverzekering het komende jaar afloopt, is het verstandig om tijdig een Persoonlijk Financieel Overzicht bij ons te laten maken. Daarmee brengen we in beeld hoe je ervoor staat en welke mogelijkheden je hebt om jouw wensen waar te maken. Er zijn namelijk nogal wat fiscale spelregels waar je rekening mee moet houden. Maak eens een afspraak met ons, we vertellen je er graag meer over.

Hypotheek overgesloten? Check je voorlopige aanslag en aftrekposten!

Heb je je hypotheek overgesloten tegen een lagere rente? Dan betaal je minder hypotheekrente en kun je dus minder aftrekken. Daarom is het belangrijk om de voorlopige aanslag actueel te houden om terugbetaling te voorkomen. In dit artikel vijf veel gestelde vragen van oversluiters.

 1. Waarom moet ik mijn voorlopige aanslag aanpassen?
  Het oversluiten van een hypotheek kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag. Woningeigenaren die overstappen naar een hypotheek met een lagere rente, betalen minder hypotheekrente. Ze hebben in de aangifte inkomstenbelasting minder hypotheekrenteaftrek. Als zij hun maandelijkse teruggaaf niet aanpassen, ontvangen zij te veel terug en moeten ze geld terugbetalen.
 2. Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag aanpassen?
  Het aanpassen van de voorlopige aanslag kan via Mijn Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst kan in 4 stappen de voorlopige aanslag online worden gewijzigd.
 3. Zijn oversluitkosten aftrekbaar?
  Wie de hypotheek over de eigen woning oversluit bij een andere of dezelfde geldverstrekker, betaalt oversluitkosten. Denk aan taxatiekosten, notariskosten, kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie. Deze oversluitkosten zijn aftrekbaar.
 4. Is de boeterente aftrekbaar?
  Vaak betalen woningeigenaren bij oversluiten een boeterente. Dit is een vergoeding voor de misgelopen rente. Zowel bij het overstappen naar een andere geldverstrekker als bij het oversluiten bij de huidige geldverstrekker. De boeterente is meestal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.
 5. Hoe zit het met een hypotheekverhoging?
  Sommige woningeigenaren verhogen de hypotheek bij oversluiten. De hypotheekrente mag in dat geval nog steeds worden afgetrokken. Twee voorwaarden: de verhoging wordt gebruikt voor de eigen woning én de hypotheek wordt binnen dertig jaar afgelost, waarbij elk jaar een bepaald bedrag wordt afgelost.

Meer informatie? Op belastingdienst.nl/koopwoning kunnen woningeigenaren terecht voor meer informatie.