Ouder worden, bereid je voor op de toekomst

Stel je vermogen zeker

Hoe zit het met het huwelijksvermogensrecht, schenkingsrecht en erfrecht?

De kans is groot dat je in je leven een vermogen hebt opgebouwd. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit spaargeld, aandelen en/of een tweede woning. Maar ook schulden of een krediet bij een webwinkel vallen onder het vermogen.

Over je vermogen betaal je in principe belasting. Dit is afhankelijk van de waarde van de bezittingen en de hoogte van de schulden: de waarde van de bezittingen moet hoger zijn dan de waarde van je schulden.

Naarmate je ouder wordt, kan het voordeel opleveren om je financiële nalatenschap te plannen: Estate planning. Houd hierbij rekening met het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht.

Huwelijksvermogensrecht

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan ben je in principe getrouwd in gemeenschap van goederen, tenzij anders aangegeven. Dit betekent dat al je vermogen – zowel bezittingen als schulden – gemeenschappelijk bezit zijn. Hetzelfde geldt voor stellen die een samenlevingscontract hebben afgesloten. Voor huwelijken die na 1 januari 2018 zijn afgesloten geldt dat je in principe in beperkte gemeenschap van goederen trouwt. Privé vermogen en vermogen gekregen uit schenkingen of erfenissen vallen buiten het gemeenschappelijk bezit. Wil je dit anders regelen? Dan moet je dit vast laten leggen bij de notaris.

Schenkingsrecht

Tijdens je leven kun je schenkingen doen. Op deze manier kun je de erfenis verkleinen, zodat er minder erfbelasting betaald hoeft te worden. In 2019 zijn schenkingen tot € 2.173 vrij van schenkbelasting. Schenk je aan je kinderen? Dan is een schenking tot € 5.428 vrij van schenkbelasting. Daarnaast kun je gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Door een deel van je vermogen te schenken, betalen de erfgenamen over het algemeen minder erfbelasting. Let op: schenkingen die binnen 180 dagen voor een overlijden zijn gedaan, gelden voor de erfbelasting wel als erfenis. Over deze schenkingen moet dus gewoon erfbelasting worden betaald. Een evenredig deel van de schenkbelasting die eerder over deze schenkingen is betaald, wordt verrekend met de erfbelasting. Er is 1 uitzondering op deze regel: erfgenamen betalen geen erfbelasting als de schenking binnen 180 dagen voor overlijden is gedaan en zij gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen.

Erfrecht

Heb je geen testament op laten stellen? Dan bepaalt het erfrecht wie je erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. Over het algemeen erven dan alleen je echtgenoot of geregistreerd partner en je bloedverwanten. Wil je zelf bepalen wie wat krijgt na jouw overlijden en bijvoorbeeld ook de kleinkinderen iets schenken? Dan kun je dit vast laten leggen in een testament door de notaris. Meer informatie over het erfrecht vind je hier op de website van de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat een erfenis niet alleen bestaat uit alle bezittingen, maar ook uit schulden die je eventueel achterlaat. En hoe zit het met de erfbelasting? Wat als jouw partner eerder komt te overlijden dan jij? Er zijn veel zaken om over na te denken.

Kom je er niet uit? Wij als financieel adviseur of de notaris kan je hier meer over vertellen.