Wat verandert er vanaf 2022 voor mij?

Het is alweer herfst. Dat betekent dat 2022 steeds dichterbij komt. Zoals ieder jaar verandert er ook na de jaarwisseling 2021/2022 het een en ander in wetten en regelgeving. We zetten er een aantal voor je op een rijtje op het gebied van wonen, werken en inkomen.

Wonen

Eigen woning

Per 1 januari 2022 gaat het maximale belastingpercentage waartegen aftrek van hypotheekrente mogelijk is, omlaag naar 40%. Dit percentage stond al vast en daalt de komende jaren verder.

Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Simpelweg omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. Daarom stijgt in 2022 de NHG-kostengrens van €325.000 naar €355.000. Financier je energiebesparende maatregelen mee, dan is de grens 6% hoger: € 376.300. Het afsluiten van NHG wordt goedkoper: de premie gaat van 0,7% naar 0,6% van de hypotheeksom. Voor bijvoorbeeld een hypotheek van drie ton draag je dan eenmalig € 1.800 af, maar dat levert je wel een rentekorting op. Bovendien kun je deze kosten als eenmalige post volledig aftrekken van de belasting wanneer je aangifte inkomstenbelasting gaat doen.

 • Huurwoning

Het kabinet wil dat huurders in meer situaties huurtoeslag krijgen of behouden. Het gaat om de situatie waarbij een kind uit het huishouden (nog) geen verblijfsvergunning heeft en daarnaast om een verruiming van het recht op huurtoeslag als de huur boven de huurtoeslaggrens gaat stijgen.

Werken

De mogelijkheid om deels thuis te werken is voor veel mensen inmiddels een reële optie. Vanaf 1 januari 2022 kan de werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dat bedrag is bedoeld voor het dekken van de kosten van zaken als energie, toiletpapier en koffie.

Daarnaast blijft ook de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan. Met je werkgever kun je afspraken maken over de verdeling van het aantal dagen per week op kantoor of thuis. Op basis van die verdeling kan de werkgever een vaste vergoeding geven.

Inkomen

 • Koopkracht

De cao-lonen zullen in 2022 naar verwachting met 2,2% stijgen, maar de inflatie van 1,8% tempert dat effect. Dat leidt er in combinatie met andere maatregelen toe dat de reële loonstijging uitkomt op 0,4% en dat de gemiddelde koopkracht er met slechts 0,1% op vooruitgaat.

 • Inkomstenbelasting

Het belastingtarief voor inkomens tot € 69.398 daalt volgens verwachting naar 37,07%. Dat is 0,03 procentpunt lager dan een jaar eerder. Voor gepensioneerden met inkomens tot € 35.472 komt het tarief in 2022 uit op 19,17%.

 • Vermogensbelasting

Spaarders betalen vanaf 2022 geen vermogensbelasting over hun vermogen tot € 50.650 (of € 101.300 met fiscaal partner). Deze bedragen stijgen dus iets: ze liggen nu op € 50.000 en € 100.000. Het tarief van de box 3-belasting blijft 31%.

En wat nog meer 

 •  Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, gaat het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar omlaag. Dat is ongunstig voor ouders met kinderen tot 12 jaar en een inkomen boven de € 27.350.

 • Zorg

De premie voor de basisverzekering zal naar verwachting met ongeveer € 2,75 per maand stijgen. Zorgverzekeraars maken de uiteindelijke premies later dit jaar bekend. Mensen met een lager inkomen krijgen de premiestijging gecompenseerd via de zorgtoeslag. Het eigen risico blijft € 385.

Wij zijn er voor jou

Met de nieuwe regelgeving kan er in 2022 het een en ander veranderen in je persoonlijke financiële situatie. Weet je niet goed wat het precies voor jou betekent en wil je meer grip krijgen op je financiële toekomst? Vraag het ons. Informeer dan naar het Persoonlijk Financieel Overzicht. Hiermee krijg je meer inzicht in je inkomen, je vermogen en kun je je persoonlijke wensen en doelen gaan inplannen. Dat is eigenlijk nog het allerbelangrijkste.

Meer kans tijdens het bieden op een koopwoning met het hypotheekcertificaat!!

Huizen gaan tegenwoordig als warme broodjes over de toonbank. Door de enorme concurrentie tijdens het bieden bestaat er een flinke kans dat je jouw droomhuis misloopt. Met een hypotheekcertificaat maak je meer kans omdat de makelaar zekerheid heeft over je financiële ruimte.

Een hypotheekcertificaat is een certificaat waarin onze adviseur verklaart tot welk bedrag je een huis kan kopen. Wij als je adviseur nemen hiervoor je financiële situatie uitvoerig onder de loep en wordt er gecheckt bij welke banken je allemaal terecht kan. Het certificaat geeft de verkopend makelaar meer vertrouwen, waardoor de kans dat jij het huis krijgt groter is! Na een hypotheekgesprek kun je ons als adviseur om het hypotheekcertificaat vragen als je een bod gaat uitbrengen op een huis.

Voorwaarden van een Hypotheek Certificaat;

 • Het Hypotheek Certificaat heeft een houdbaarheidsdatum van drie maanden, welke staat vermeld op het certificaat. Het certificaat kan verlengd worden: maak hiervoor een nieuwe afspraak met ons als je adviseur.
 • Het certificaat is gelinkt aan jouw naam en eventueel die van je partner. Het is dus niet overdraagbaar aan andere personen.
 • Het certificaat is altijd onder voorbehoud van een goedgekeurd taxatierapport, een positieve BKR-toetsing en het voortzetten van het loon dat je bij ons opgeeft.
 • In het certificaat wordt gerekend met een annuïteitenhypotheek. De rentevaste periode wordt in overleg afgestemd op jouw wensen.
 • Onze adviseur kiest een reële toets-rente om het maximale hypotheekbedrag uit te rekenen. Het kan zijn dat de rente tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat stijgt of daalt. Dit kan effect hebben op je maximale hypotheek.
 • Dit document dient niet als vervanging voor een voorbehoud van financiering. Wij raden je te allen tijde aan om ontbindende voorwaarden op te nemen als je een bod doet op een woning.

Op zoek naar een woning en benieuwd naar jouw maximale hypotheek? Maak een afspraak met ons.

Fiscale aftrek scholingsuitgaven per 01 januari 2022 afgeschaft

Dát het ging gebeuren was al in 2019 duidelijk, maar nu weten we ook wanneer: met ingang van 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet langer fiscaal aftrekbaar. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 voor het volgen van een opleiding een STAP-budget aanvragen bij UWV.

Op dit moment mag je studiekosten en andere scholingsuitgaven fiscaal aftrekken als je geen recht hebt op studiefinanciering en de studie of opleiding gericht is op het huidige of toekomstige beroep van de klant. Per jaar is maximaal €15.000 aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van €250.

Fiscale aftrek scholingsuitgaven door beperkte groep gebruikt en fraudegevoelig
De overheid maakt een einde aan de fiscale aftrek van scholingsuitgaven omdat blijkt dat de groep die het meeste behoefte heeft aan (bij-)scholing het minste gebruik van maakt van de regeling. Het gaat dan om mensen met weinig of geen inkomen. Zij hebben namelijk ook weinig of helemaal geen belastingvoordeel van de aftrekpost.

Daar komt bij dat de fiscale aftrekpost fraudegevoelig is. De studiekosten kunnen niet vooraf worden ingevuld in de belastingaangifte op basis van informatie van derden. Dit betekent dat de Belastingdienst voor de controle volledig afhankelijk is van de gegevens die je zelf invult.

Let op
Om nog in 2021 gebruik te kunnen maken van de fiscale scholingsaftrek, moet de kosten voor de studie ook in 2021 zijn betaald.

STAP-budget
Het STAP-budget – STAP staat voor STimulering ArbeidsPositie- moet er vooral voor zorgen dat meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een opleiding gaan volgen. De hoogte van het budget is jaarlijks maximaal €1.000 per persoon. Dit bedrag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de opleider. Je hoeft dit bedrag dus niet eerst zelf voor te schieten. De aanvraag van het STAP-budget verloopt via het UWV, die daarbij ook vrijblijvend advies geeft over de situatie op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden
Het STAP-budget kan niet voor alle opleidingen worden aangevraagd. Er gelden voorwaarden. Zo moet de opleider officieel erkend zijn en moet de opleiding zijn vastgelegd in het STAP-scholingsregister dat wordt beheerd door DUO.

De subsidieaanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarnaast moet de subsidieaanvrager de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden zijn verzekerd voor de volksverzekeringen waarmee de relatie met de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden aangetoond.

De subsidie kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd.

Leven lang leren
De komst van het STAP-budget draagt bij aan de visie van de overheid over een leven lang leren. In een tijd waarin banen steeds sneller veranderen en kunnen verdwijnen, is het belangrijk dat iedereen die zich op de arbeidsmarkt begeeft, ervoor zorgt dat hij duurzaam inzetbaar is. Dat vraagt om voortdurende (bij-)scholing. Een leven lang leren dus.

SLIM-subsidie voor ondernemers die willen investeren in de ontwikkeling van hun personeel

Van 1 tot en met 30 september geldt een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor mkb-ondernemingen waarmee ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Met deze Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb bevorderen.

De subsidie bedraagt tussen de 5.000 en 25.000 euro per mkb-onderneming. Voor een klein bedrijf (<50 fte) wordt 80% van de subsidiabele kosten vergoed en voor middelgrote bedrijven (<250 fte) is dat 60%. De SLIM-subsidie, die kan worden aangevraagd voor zowel nieuwe initiatieven als voor reeds bestaande en bewezen methoden, is er voor de volgende groepen bedrijven:

 • mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb

De subsidie kan worden aangevraagd voor ondersteuning op de volgende vier gebieden:

 • Doorlichting van de onderneming: bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten. En een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers: een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
 • Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling: bijvoorbeeld nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen, de ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met medewerkers of door het aansluiten bij een bestaande of nieuw op te richten bedrijfsschool.
 • Derde leerweg: een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Meer informatie over deze subsidieregeling, welke activiteiten in aanmerking komen en hoe je de subsidie aanvraagt vind je op de site van de Rijksoverheid.

 

 

Drie alternatieven voor je spaarrekening

Je klaagt er vast wel eens over: de rente op spaargeld was nog nooit zo laag. Bij sommige banken moet je zelfs gaan betalen om je geld te stallen. Wat zijn de alternatieven? We zetten er drie rondom het thema ‘Wonen’ op een rijtje.

Aflossen hypotheek

Heb je een hypotheek, dan kan het lonen om een extra aflossing te doen en zo je maandlasten omlaag te brengen. Bij de meeste hypotheekaanbieders mag je tot tien procent van de hoofdsom boetevrij aflossen, sommige aanbieders hebben andere regels. Kijk wel goed op welk leningdeel je gaat aflossen: vaak bestaat een hypotheek uit bijvoorbeeld een aflossingsvrij deel en een annuïtair deel. Wij kunnen je daarin adviseren. Ook is het goed om te checken of je door een extra aflossing in een andere risicoklasse terechtkomt: hoe lager de verhouding tussen de hypotheeksom en de waarde van de eigen woning, hoe minder rente je betaalt. Het effect van jouw extra aflossing is dan dus nog groter. Denk tot slot aan het belastingvoordeel dat je misloopt, je kunt immers minder hypotheekrente aftrekken. Neem dat ook mee in je berekening!

Een tweede huis of recreatiewoning

Heb jij er al eens aan gedacht: een tweede woning voor de verhuur? Daarbij kun je denken aan een recreatiewoning om te verhuren aan vakantiegangers maar ook aan een reguliere woning om permanent te verhuren. Voor beide varianten zijn hypotheken beschikbaar, maar je hebt ook altijd eigen geld nodig omdat aanbieders een tweede woning niet volledig financieren. Het is wel aan te raden om een goede begroting te maken en de kosten realistisch in te schatten. Reken jezelf niet te rijk. Wat ben je bijvoorbeeld kwijt aan onderhoud? Kun je het bolwerken wanneer je woning een tijdje leegstaat? Je mag de rente voor zo’n woning niet aftrekken en de woning wordt meegerekend in Box III. Niet onbelangrijk: bedenk ook of je zelf de contactpersoon wilt zijn voor de huurders of dat je dat uitbesteedt. De een vindt dat contact juist hartstikke leuk, de ander heeft weinig zin in een gesprek over klemmende deuren en ontbrekend keukengerei. Uitbesteden kost wel geld en heeft dus weer effect op je rendement. Zelf allerlei arbeidsintensieve werkzaamheden verrichten kan betekenen dat je in Box I terecht komt, omdat je dan als ondernemer wordt gezien. Vaak gaat het dan wel om meerdere (recreatie)woningen.

Duurzame maatregelen

Ook een mooie bestemming voor je spaargeld: energiebesparende maatregelen voor je eigen woning die voor een positief effect op je maanduitgaven gaan zorgen. Je kunt denken aan zonnepanelen, aan extra isolatie in je woning of aan een groen dak. Er zijn tal van subsidieregelingen mogelijk, deze kun je checken op https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/. Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer of glas kun je bijvoorbeeld ongeveer twintig procent subsidie krijgen: je moet dan wel tenminste twee isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Ook staan er op deze website ook voor jouw gemeente de beschikbare regelingen. Je kunt je duurzame maatregelen met spaargeld betalen, maar het is ook mogelijk om extra geld te lenen, bij het aangaan van een nieuwe hypotheek of als verhoging op een bestaande hypotheek. Er zijn verschillende duurzame hypotheken en energiebespaarleningen op de markt, die soms een extra aantrekkelijke rente kennen. Kijk ook naar de terugverdientijd van je investering. Wij kunnen je daarin adviseren.

Uitnodiging workshop veilig online bankieren

Internetcriminelen vallen elke dag mensen lastig met bijvoorbeeld valse e-mails en marktplaatsfraude. En dat wordt alleen maar meer. Want steeds meer geldzaken worden online geregeld. Wij willen je graag helpen om dit voor te zijn. Hoe? Je hoort het tijdens onze gratis workshop Veilig online bankieren. Je bent van harte uitgenodigd.

Workshop Veilig online bankieren

Tijdens de gratis workshop leren we je graag hoe je veilig online bankiert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je:

 • Hoe je internetcriminaliteit herkent.
 • Welke vormen van internetcriminaliteit er zijn.
 • In welke situaties je jouw gegevens niet moet delen.
 • Wanneer je een website of e-mail kunt vertrouwen.

Waar en wanneer?

Er zullen in totaal 4 workshops gegeven worden.

Wanneer?         11 en 12 oktober
Hoe laat?          Van 13:00 tot 15:00 en 19:30 tot 21:30
Waar?               Het Rode Huis Bankzaken, ’t Dorp 124 in Heesch

Voor wie is de workshop?

 • Je wilt beginnen met Online Bankieren en bent onzeker over de veiligheid.
 • Je bankiert al online en je wilt weten hoe je dit veilig kunt doen.

Je hoeft niet perse klant te zijn.

Meld je nu aan

Er is plek voor een beperkt aantal mensen. Meld je daarom nu aan. Geef je deelname door vóór  05-10. Loop langs, bel of e-mail ons.

Graag tot ziens op 11 of 12 oktober?

Met vriendelijke groet,

Joep van Heugten

Wat is spoofing?

Regelmatig horen wij uit onze klantenkring dat ouderen slachtoffer zijn geworden van spoofing? Wat is dat nu precies “spoofing”?

Criminelen bellen dan vanaf een bestaand telefoonnummer van jouw eigen bank. Hierdoor lijkt het net als of je met een medewerker van jouw bank een telefoongesprek voert. Dat is spoofing (Engels voor nabootsen). Een ander woord is bankhelpdeskoplichting. Letterlijk vertaald betekent dat nabootsen of namaken.

Het is niet te voorkomen dat anderen misbruik maken van telefoonnummers. De oplichters maken slim misbruik van de werking van het mobiele telefoonnetwerk waardoor zij ieder willekeurig telefoonnummer op deze manier nabootsen (spoofen).

Hoe herken ik spoofing?

Je wordt onverwacht gebeld door jouw bank of je ontvangt een sms-bericht of Whatsapp bericht van ze. De beller probeert je te overtuigen om overboekingen te doen, jouw pincodes en beveiligingscodes te verstrekken of directe toegang te geven tot jouw computer.

Met de sms of whatsapp berichten wordt vaak beweerd dat je een verdachte betaling, automatische incasso of instelling moet controleren door op een hyperlink in het bericht te klikken. De beller beweert dat fraudeurs ongeoorloofde betalingen vanaf jouw bankrekeningen hebben gedaan.

Wat moet ik doen om geen slachtoffer te worden?

Jouw bank zal je nooit en te nimmer bellen of een bericht sturen voor dit soort zaken. Krijg je u een dergelijk telefoontje of bericht (sms of whatsapp)? Neem dan meteen contact op met de bank en maak hier melding.

Zit er een link in de sms? Nooit op klikken; je moet het bericht meteen verwijderen.

Hang op, klik weg en bel je bank is het devies. En bespreek het zeker met je kinderen en je ouders.

Nu ook vergoeding bij spoofing

Banken gaan schade door spoofing nu toch vergoeden. Dat hebben de banken besloten na overleg met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder ANBO.

Wat kan ik doen als ik er toch in ben getrapt?

Bel direct jouw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Doe aangifte bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) of via de website van de politie.

Klussen en verbouwen, zo pak je dat aan!

Ga jij deze zomer klussen of verbouwen? Dan ben je in goed gezelschap. De klus- en verbouwtrend blijft ook dit jaar populair. Daarom zetten wij een paar belangrijke weetjes voor je op een rij. Over het geld dat ermee gemoeid is, maar ook over het nut van een goed draaiboek.

Om met dat laatste te beginnen: een goed draaiboek helpt je om een klus efficiënt te klaren. Loop eens door je huis en bedenk wat je per kamer wilt aanpakken. Schrijf dit meteen op, zodat je een todo-lijst hebt. Vervolgens kun je een boodschappenlijstje maken van de materialen die je nodig hebt en een begroting. Tip: reken liever te ruim dan te krap!

Het feitelijke klus- en verbouwwerk kun je het beste van boven naar beneden uitvoeren. Dat scheelt opruimen en schoonmaken. Ga je structureel verbouwen? Controleer dan eerst of je een vergunning van de gemeente nodig hebt. Kijk hiervoor eerst even op deze webpagina

Spaargeld, hypotheek of lening?

Als je spaargeld hebt, kun je dat inzetten. De spaarrente is nagenoeg 0%. Als jouw verbouwing je huis meer waard maakt, rendeert het een stuk beter! Dat geldt zeker als je duurzame maatregelen treft, omdat je daarmee bespaart op toekomstige uitgaven voor energiekosten.

Als je een hypotheek hebt, kun je die misschien verhogen. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor de kans groot is dat je overwaarde hebt. Ook als je huis na de verbouwing meer waard is, kun je de hypotheek vaak verhogen.

Heb je geen spaargeld en kun of wil je de hypotheek niet verhogen? Overweeg dan om een lening af te sluiten. De rente die je moet betalen is weliswaar hoger, maar je mag ’m onder voorwaarden aftrekken.

Let op je verzekeringen!

De dekking van een opstalverzekering is vaak te beperkt als er tijdens klussen of verbouwen schade ontstaat. De premie is namelijk vastgesteld op basis van het normale gebruik van je huis: erin wonen. Als je gaat breken en bouwen, zijn er andere risico’s.

Overweeg daarom om een zogenoemde Construction All Risk – oftewel CAR-verzekering – af te sluiten als je zelf aan de slag gaat. Zo’n speciale verzekering biedt wél dekking voor veel schades die tijdens een verbouwing kunnen ontstaan.

Krijg je hulp van vrienden of familie? Als zij schade veroorzaken, wordt die vaak gedekt door hun aansprakelijkheidsverzekering. Laat ze dit voor alle zekerheid wel even navragen bij hun adviseur, zodat jij én zij niet voor verrassingen komen te staan.

Meer informatie

Heb je een vraag over de financiering van jouw geplande verbouwing? Vraag het ons. We zetten het graag voor je op een rij.

Financiële zaken? Niet vooruitschuiven, maar aanpakken!

Financiële zaken zijn ingewikkeld, niet leuk, kosten tijd en veroorzaken stress. Herken jij je in deze uitspraken? Dan moet je dit artikel echt even lezen. Want als je je kop in het zand steekt, krijg je daar later misschien spijt van.

Veel mensen, vooral 35-minners, hebben een hekel aan het regelen van hun financiële zaken. Wel begrijpelijk maar niet handig. Immers, de overheid verwacht dat we steeds meer zélf verantwoordelijk zijn voor onze financiële toekomst.

Bijzondere gebeurtenissen

Financiële zaken horen bij het leven. Of het nu gaat om de wekelijkse boodschappen, een ‘nieuwe’ tweedehands auto of een echt grote aankoop zoals een huis. Veel financiële beslissingen die impact hebben, vallen samen met bijzondere gebeurtenissen in je leven. Denk aan trouwen of samenwonen, kinderen krijgen en een huis kopen. Maar ook aan ontslag, verandering van baan, pensioen, echtscheiding en overlijden.

Vooruitkijken

Sommige financiële zaken kun je prima een paar maanden van tevoren regelen, maar bij andere is het juist verstandig om dat al veel eerder te doen. Als je op je zestigste voor je pensioen gaat sparen, heb je straks minder te besteden dan wanneer je dat al vanaf je veertigste doet. En als je een verzekering wilt afsluiten nadat je hem nodig hebt, ben je te laat. Vooruitkijken is dus zinvol!

Kom in actie!

Eerlijk is eerlijk, financiële zaken zijn meestal ingewikkeld. Maar grote financiële beslissingen hebben vaak grote gevolgen. Een verkeerde keuze kan je duizenden euro’s kosten. Sterker nog, in het ergste geval kan het je leven ontwrichten. Wacht daarom niet te lang maar kom in actie en vraag eventueel een specialist om hulp.

Financieel (hypothecair) Planner

Een Financieel Planner is zo’n specialist en kan je op heel begrijpelijke en inzichtelijke wijze professioneel bijstaan.

Maak een vrijblijvende afspraak

Kost het je moeite om jouw financiële zaken op een rij te zetten of heb je er geen zin in of tijd voor? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak met ons. We helpen niet alleen bij hypotheken, maar ook bij verzekeringen, lenen, sparen en vermogen opbouwen voor later, zoals bijvoorbeeld voor je pensioen.

Je bent van harte welkom!

10 keer je inkomen nodig voor een goed pensioen?

Heb ik zoveel nodig om te kunnen stoppen met werken? Deze vraag speelt zelfs bij mij als financieel professional wel eens door mijn hoofd. Gelukkig is dit mijn emotie die spreekt, want rationeel weet ik natuurlijk goed hoe het zit. Toch verbaas ik me nog wel eens over het hoge bedrag dat nodig is om onbezorgd van het pensioen te kunnen genieten.

In Nederland wordt nog steeds goed voor ons gezorgd, want ondanks de grote veranderingen in de demografie hebben we AOW. Dit staatspensioen is er voor iedereen die in Nederland woont. Woont je 50 jaar in Nederland dan heb je recht op 100% AOW. Maar daar redden de meeste mensen het niet mee. Daarom sparen we (en dat is trouwens beleggen) massaal via pensioenregelingen via onze werkgever. Dit is nodig om ooit te kunnen genieten van de dan welverdiende oude dag. Lekker luieren, op de kleinkinderen passen of Nederland écht leren kennen.

Een steeds grotere groep Nederlanders bouwt echter niets meer of minder op via de werkgever. Dit heeft meerdere redenen. Een daarvan is dat minder bedrijven pensioen aanbieden als arbeidsvoorwaarde en een andere reden is de grote groep zelfstandigen. In 2020 kende ons land 1,1 miljoen ZZP-ers. Ook zijn pensioenregelingen versoberd. Kortom, tijd om zelf wat te doen.

Hoeveel heb ik nodig?

Het is natuurlijk niet mogelijk om precies te bepalen hoeveel je nodig hebt, maar ik deel graag wat vuistregels. Hierbij kijk ik naar de situatie van de ZZP-er, die alles (op de AOW na) zelf moet regelen.

Als je dertig bent, dan is het slim om ongeveer jouw jaarsalaris opzij te hebben gezet. Dus stel je verdient 50.000 euro per jaar, dan is dit het bedrag dat je opzij dient te zetten. Hieronder zie je de bedragen voor andere leeftijden.

 • 30, je zou een jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 40, je zou drie keer jouw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 50, je zou zes keer jouw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 60, u zou acht keer jouw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 67, u zou tien keer jouw jaarsalaris gespaard moeten hebben

Dit zijn natuurlijk gigantische bedragen en mogelijk heb je minder nodig als je wel pensioenopbouw hebt. Hoe dan ook, je hebt vermogen nodig. Dus hoe eerder je begint met geld opzij zetten, hoe beter. Maar, je bent nooit te laat om te starten! Elke euro telt mee.

Word als de rijkste man van Babylon

De vermaarde auteur George Clayson schreef The Richest Man of Babylon. Dit gaat, heel verrassend, over een rijke man. In het boek lees je hoe hij zo rijk is geworden. De gouden tip? Betaal eerst jezelf voordat je anderen betaalt. Dit betekent dat je van elke inkomsten eerst geld opzij zet voor jouw toekomstige zelf. Hoe hoger het bedrag, hoe beter.

Daarnaast is het natuurlijk slim om jouw geld voor je u te laten werken. Dit doe je door het geld toe te vertrouwen aan de kapitaalmarkt. Dit klinkt misschien technisch, maar het betekent dat jouw geld gebruikt wordt om de economie te laten groeien. Bijvoorbeeld doordat je het geld uitleent (obligaties) of deels eigenaar wordt van een bedrijf (aandelen). Op lange termijn beloont deze kapitaalmarkt je voor jouw tijd en het genomen risico. Beleggen is verstandig voor jouw pensioen, maar of het echt nodig is? Dat reken ik uiteraard graag voor je uit.

Wil je weten wat verstandig is en of je voldoende opbouwt voor later?

Neem gerust contact op via 0412 85 17 00 of pascale@confiante.nl