Wat verandert er vanaf 2022 voor mij?

Het is alweer herfst. Dat betekent dat 2022 steeds dichterbij komt. Zoals ieder jaar verandert er ook na de jaarwisseling 2021/2022 het een en ander in wetten en regelgeving. We zetten er een aantal voor je op een rijtje op het gebied van wonen, werken en inkomen.

Wonen

Eigen woning

Per 1 januari 2022 gaat het maximale belastingpercentage waartegen aftrek van hypotheekrente mogelijk is, omlaag naar 40%. Dit percentage stond al vast en daalt de komende jaren verder.

Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Simpelweg omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. Daarom stijgt in 2022 de NHG-kostengrens van €325.000 naar €355.000. Financier je energiebesparende maatregelen mee, dan is de grens 6% hoger: € 376.300. Het afsluiten van NHG wordt goedkoper: de premie gaat van 0,7% naar 0,6% van de hypotheeksom. Voor bijvoorbeeld een hypotheek van drie ton draag je dan eenmalig € 1.800 af, maar dat levert je wel een rentekorting op. Bovendien kun je deze kosten als eenmalige post volledig aftrekken van de belasting wanneer je aangifte inkomstenbelasting gaat doen.

  • Huurwoning

Het kabinet wil dat huurders in meer situaties huurtoeslag krijgen of behouden. Het gaat om de situatie waarbij een kind uit het huishouden (nog) geen verblijfsvergunning heeft en daarnaast om een verruiming van het recht op huurtoeslag als de huur boven de huurtoeslaggrens gaat stijgen.

Werken

De mogelijkheid om deels thuis te werken is voor veel mensen inmiddels een reële optie. Vanaf 1 januari 2022 kan de werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dat bedrag is bedoeld voor het dekken van de kosten van zaken als energie, toiletpapier en koffie.

Daarnaast blijft ook de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan. Met je werkgever kun je afspraken maken over de verdeling van het aantal dagen per week op kantoor of thuis. Op basis van die verdeling kan de werkgever een vaste vergoeding geven.

Inkomen

  • Koopkracht

De cao-lonen zullen in 2022 naar verwachting met 2,2% stijgen, maar de inflatie van 1,8% tempert dat effect. Dat leidt er in combinatie met andere maatregelen toe dat de reële loonstijging uitkomt op 0,4% en dat de gemiddelde koopkracht er met slechts 0,1% op vooruitgaat.

  • Inkomstenbelasting

Het belastingtarief voor inkomens tot € 69.398 daalt volgens verwachting naar 37,07%. Dat is 0,03 procentpunt lager dan een jaar eerder. Voor gepensioneerden met inkomens tot € 35.472 komt het tarief in 2022 uit op 19,17%.

  • Vermogensbelasting

Spaarders betalen vanaf 2022 geen vermogensbelasting over hun vermogen tot € 50.650 (of € 101.300 met fiscaal partner). Deze bedragen stijgen dus iets: ze liggen nu op € 50.000 en € 100.000. Het tarief van de box 3-belasting blijft 31%.

En wat nog meer 

  •  Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, gaat het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar omlaag. Dat is ongunstig voor ouders met kinderen tot 12 jaar en een inkomen boven de € 27.350.

  • Zorg

De premie voor de basisverzekering zal naar verwachting met ongeveer € 2,75 per maand stijgen. Zorgverzekeraars maken de uiteindelijke premies later dit jaar bekend. Mensen met een lager inkomen krijgen de premiestijging gecompenseerd via de zorgtoeslag. Het eigen risico blijft € 385.

Wij zijn er voor jou

Met de nieuwe regelgeving kan er in 2022 het een en ander veranderen in je persoonlijke financiële situatie. Weet je niet goed wat het precies voor jou betekent en wil je meer grip krijgen op je financiële toekomst? Vraag het ons. Informeer dan naar het Persoonlijk Financieel Overzicht. Hiermee krijg je meer inzicht in je inkomen, je vermogen en kun je je persoonlijke wensen en doelen gaan inplannen. Dat is eigenlijk nog het allerbelangrijkste.