Het opbouwen en behouden van vermogen is voor velen een belangrijk hoofdstuk. “Hoever moet u gaan om bij pensioen in uw woning te kunnen blijven wonen?”, “Is uw bedrijf straks uw pensioen?”, “Heeft u nu of later voldoende middelen om uw levensstijl voort te zetten?”.

De trend is dat mensen zichzelf meer moeten voorbereiden op hun financiële toekomst.  Dit maakt het noodzakelijk dat u zelf meer initiatief neemt om meer vermogen op te bouwen. En natuurlijk kan ook zonder “noodzaak” de behoefte er zijn om vermogen te behouden of te laten groeien zodat u er bijvoorbeeld uit kunt onttrekken.

Samen met u stellen we uw behoefte vast. Dit doen we door te inventariseren hoe u er financieel voorstaat, maar nog veel meer wat is uw doel en wens? Beleggen (evt. in combinatie met sparen, aflossen, etc.) kan dan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.

Met NNEK en het Fondsenplatform hebben wij alles in huis om voor u de gewenste en passende manier van vermogensopbouw te realiseren. Hierbij hanteren wij een aantal belangrijke uitgangspunten;

  • Doelbewust beleggen
  • Lange Termijn beleggen
  • Maatschappijbewust beleggen
  • Prijsbewust beleggen
  • Begrijpelijk beleggen
  • Snel inzicht door “Mijn Doel’-app, geeft in 1 oogopslag aan waar u nu staat ten opzichte van uw doel
  • Beleggen is voor lange termijn en dient verantwoord te zijn
  • Voldoende spreiding