La Confiante werkwijze

Als u advies nodig heeft, gaan wij samen met u dat pad bewandelen. Hieronder staan de 5 stappen van een volledig advies- en bemiddelingstraject. Daarvoor hebben we altijd eerst een intake gesprek waarin we kennismaken en u de vragen voorlegt. Aan dit gesprek zitten geen kosten verbonden. U ontvangt een dienstverleningsdocumenten en tarievenlijst.

Stap 1; Onderzoek en inventarisatie (onderdeel van adviesfase)

We beginnen met het maken van uw persoonlijke financiële profiel aan de hand van uw huidige financiële situatie, uw wensen, uw risicobereidheid en al aanwezige financiële producten.

Stap 2: Advies

Wij maken een analyse van financiële producten en verzekeringen die noodzakelijk of gewenst zijn en passen bij uw situatie en wensen. Verder beoordelen wij of de al aanwezige financiële producten nog steeds goed zijn of dat deze moeten worden aangepast. Het resultaat leggen we vast in een verslag of plan.

Stap 3: Zoeken (onderdeel van bemiddelen)

Aan de hand van het verslag zoeken wij naar en beoordelen wij financiële producten van aanbieders en geven u advies over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen.

Stap 4: Contract (bemiddelen)

Wanneer u overgaat tot aanschaf van één of meerde financiële producten, begeleiden wij u bij het aanvragen ervan. Dit betekent dat we met u de juiste benodigde stukken verzamelen en dat de wij financiële overeenkomsten van de aanbieders controleren en toelichten.

Stap 5: Service en Beheer

Financiële producten sluit u voor langere tijd. Deze producten hebben onderhoud nodig omdat uw situatie of uw wensen veranderen, de marktsituatie wijzigt of er aanpassingen zijn in wettelijke en fiscale regels. Op basis van een service- en beheerovereenkomst controleren we op vooraf vastgestelde tijden uw financiële producten op basis van uw situatie en marktomstandigheden op dat moment.

Dit geldt ook voor de regelmatige update op de totale financiële planning. U kunt daarbij zelf aangeven voor welke frequentie u kiest.

Kortom, u heeft vooraf altijd duidelijkheid over de te verwachten kosten.

Soms kan het voorkomen dat u geen behoefte heeft aan advies en alleen gebruik wil maken van de bemiddeling. Wij zoeken het beste in de markt en bemiddelen in aanschaf.